Alla vinner på allergironder

Arbetslösa ungdomar som gör allergironder ska ge bättre innemiljö på skolorna i Malmö. Idén kommer från Sven Andersson på Astma- och Allergiföreningen.
–– Fokus är att förbättra miljön för barnen. Klassrummen är inte tillgängliga som det är nu.

I slutet av mars startade projektet som ska ge ett tiotal arbetslösa ungdomar praktik i Malmö. Sven Anderssons förhoppning är att praktiken ska leda till arbete.
– Min tanke är att det lite längre fram ska finnas möjligheter att skaffa ett jobb inom branschen som har med den inre miljön att göra. Den är så eftersatt överallt så det borde finnas massor av jobb, säger han.
Framtida arbetsgivare kan tänkas vara serviceföretag inom bland annat värme och ventilation. Företag som kan påverka miljön som många allergiker vistas i.

Barn far illa i onödan

Tanken med projektet och genomförandet av allergironder i skolor är att förbättra den inre miljön för barnen.
– Min upplevelse av det jag har sett ute i skolor och förskolor är att det finns stora brister. Det som förvånar mig är att det så ofta är banala fel som kan rättas till, säger han.
Med erfarenheter från sitt arbete på fastighetskontoret i Malmö har Sven Andersson sett vanliga brister som dålig ventilation, för hög temperatur och dåliga byggmaterial.
Ofta är det ganska enkla justeringar i temperatur eller tilluft som behöver göras. Ändå har det många gånger varit svårt att få komma till skolorna för att göra allergironderna. Rektorerna är rädda att det ska kosta en massa pengar, trots att det är fastighetsägarna som ska stå för det, enligt Sven Andersson.
– Det är väl självklart när rektorerna betalar så hög hyra för sina lokaler att man ska ha som minimikrav att det är en bra miljö i klassrummet, säger han.

Nya erfarenheter

Arbetslösheten bland unga mellan 18 och 24 år i Malmö är stor. Trots att flera av ungdomarna i projektet har hunnit med både universitetsstudier och arbetserfarenheter är det svårt att hitta jobb.
Arbetsförmedlingen är positiv till samarbetet med allergiföreningen i Malmö. Emma Breland som är ansvarig för projektet hoppas att allergironderna kan vara ett lyft för ungdomarna. Breddad kompetens, nya kontakter och ett utökat CV är några av vinsterna.
För att kunna utföra allergironder får ungdomarna utbildning. Utbildningen utförs av en allergikonsulent, en allergiläkare, en miljöinspektör och av Sven Andersson själv. Tanken är att ungdomarna ska kunna utföra allergironden självständigt och kunna svara på frågor från skolans personal.
Att kombinera de eftersatta allergironderna och arbetslösheten bland unga gör alla till vinnare.
– Jag ser barnen i skolan som vinnare i det här projektet. Om vi dessutom kan skaffa jobb till de här ungdomarna, ja då blir det dubbelt upp, säger Sven Andersson.
Vissa kommuner i landet har kommit långt med sina allergironder, medan många, precis som Malmö, har mycket kvar att göra.

Vad hoppas du att utbildningen och praktiken kommer att ge dig?

Elhame Zylfa, 24 år.
Jag tror att kursen blir bra eftersom jag kommer att lära mig mer om allergi. Det är alltid bra att få lära sig mer. Det är en viktig fråga eftersom jag har en dotter, som snart är två år. Jag vill att förskolan ska vara bra för henne. Jag är utbildad samhälls- och beteendevetare och kommer förmodligen att arbeta som socionom så småningom, men det här blir nog en bra erfarenhet.

Mona Ismail, 22 år.
Jag hoppas att det här kommer att leda till jobb. Jag är intresserad av det mesta inom arbete, och jag tycker om att lära mig lite nytt. Jag har haft nära och bekanta med allergi och min mamma har KOL. Jag har också två barn som är ett och tre år gamla. Nu när jag ska utbilda mig kommer jag att få lite extra koll på förskola och skola och det känns bra.

Songul Öcal, 24 år.
Jag ser det här som ett sätt att få erfarenheter. Jag har läst barn och fritid och har även arbetat med barn, så jag har sett hur skolmiljön är. Det är en erfarenhet jag tror att jag kan få användning av. Kanske jag fastnar för det här med allergi och i så fall kommer jag att utveckla det. Jag tycker att det här låter intressant, men jag hade aldrig tänkt på att arbeta med astma och allergi tidigare. Det är något nytt för mig.

Kristofer Eklund, 19 år.
Jag hoppas att det här kommer att leda till ett jobb. Det verkar intressant, så det vore kul om man kunde få ett arbete inom det här området. Det svåra blir kanske att få skolorna att göra något åt problemen. Jag tror att luften är ett stort problem. De ventilerar nog dåligt. Min erfarenhet från min skola är att det inte var så stora problem med värmen i alla fall. Jag har haft kompisar i klassen med astma.

Emil Stålberg, 24 år.
Jag har varit arbetslös i nästan ett år. Tidigare har jag gått en tvåårig utbildning till 3D-grafiker, men de flesta jobben finns tyvärr i Stockholm. Det är bättre att hålla på med den här praktiken än att sitta hemma och dega. Dessutom är det ju kul att lära sig lite mer. Jag har en storebror som är superallergisk mot allt. Han har bra koll på det själv så det är inget som har påverkat mig. Jag hade aldrig tänkt på att skolan är så dålig.

Text Karin Larsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php