Skolmiljön måste förbättras

2013 är det Barnallergiår med särskilt fokus på landets största arbetsplats. Många barn mår dåligt av skolmiljön och värst drabbas de som redan har astma och allergi.

Det står illa till med Sveriges skolor. Nästan 40 procent av alla skolor och förskolor har underkänd ventilation. Problem med fuktskador och mögel och undermålig städning är också vanligt. Det här mår ingen som vistas i skolans lokaler bra av – men allra värst drabbas barn med astma och allergi.
Astmasymtom, hosta, ständigt rinnande näsa och kliande ögon, eksem, huvudvärk och trötthet är exempel på besvär som den dåliga innemiljön kan ge. Man kan behöva ta mer mediciner. I värsta fall måste man stanna hemma eftersom man inte kan vistas i skolan. Allt gör att prestationen i skolan blir sämre.
Och det är många som mår dåligt. I en vanlig skolklass finns i genomsnitt nio barn med allergi. Astma bland barn har ökat med oroväckande 50 procent mellan 2003 och 2011.
Orsakerna bakom en dålig inomhusmiljö är ofta bristande städning, eftersatt byggnadsunderhåll, för stora klasser och bristande rutiner
Men redan i dag kan skolor påbörja sitt förebyggande allergiarbete. Allergironden är en digital checklista som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för att hjälpa skolor att tidigt upptäcka och åtgärda allergirisker. Ronden är kostnadsfri och finns tillgänglig på Allergironden.se.