– Vänta inte med barnförsäkringen

Att nyfödda utförsäkras för astma eller allergi trots att de inte diagnostiserats, det har familjen Forsén Ridderström bitter erfarenhet av.
– Vi vill bidra till att fler får kännedom om hur viktigt det är att snabbt teckna en barnförsäkring efter födseln, säger Hans Forsén.

När Anja var gravid med sitt första barn Elvira, i dag 9 år, tecknade hon en gratis graviditetsförsäkring via Trygg Hansa som gäller från den 22 graviditetsveckan till det att barnet är sex månader. Därefter tecknades en barnförsäkring hos samma försäkringsbolag.
När det andra barnet Mi kom till världen skedde samma procedur med försäkringarna. Tyvärr drabbades dock Mi, några veckor efter födseln, av en RS-virusinfektion med hosta och feber och blev inlagd på sjukhus. Enligt 1177 Vårdguiden ”smittar RS-virus lätt och de flesta barn blir sjuka någon gång under sina första två år.”
RS-viruset ställde dock till stora problem när Hans och Anja skulle teckna en barnförsäkring när den gratis graviditetsförsäkringen hade upphört efter sex månader.
– Eftersom försäkringsbolagen har tillgång till journaler såg de att Mi hade haft RS-virus. Då de anser att barn som utsatts för RS-virus i tidig ålder har större chans att utveckla astmatiska besvär, undantogs alla luftrörsrelaterade sjukdomar i barnförsäkringen. Så trots att Mi inte hade någon astmadiagnos friskrev sig försäkringsbolaget, berättar Hans Forsén.

Vill varna andra

Hans och Anja vill varna andra familjer från att vänta sex månader med att teckna en barnförsäkring.
– Direkt efter födseln finns ju inget i barnets journaler annat än det som skett i samband med förlossningen. Det gör det svårare för försäkringsbolagen att friskriva sig, säger Hans och tillägger:
– Om man tror att barnet är sjukt ska man teckna en barnförsäkring innan man tar kontakt med vården.
Trots att virusinfektionen RS inte är någon kvarvarande sjukdom får Mi, som idag har svår astma och olika allergier, inte en krona från försäkringsbolaget Trygg Hansa för hennes astma.
– Det är många hundratusen som vi går miste om och som varit till stor hjälp och bidragit till trygghet i framtiden. Det är svårt att veta i dag om sexåriga Mi, som går på allergiförskola, klarar av att gå i grundskolan i framtiden på grund av sin svåra astma och allergier. Dessutom är det svårt att jobba 100 procent när barnen, som samtliga har astma och allergier, får problem och behöver hämtas från förskola och skola.

Kan söka vårdbidrag

När fyraårige Edward föddes tecknade Hans och Anja en graviditetsförsäkring där de betalade för extra täckning i försäkringen hos Trygg Hansa. Dessutom tog de, efter första veckan, en barnförsäkring.
– Eftersom det inte stod några anteckningar i Elvira och Edwards journaler har båda barnen fått ersättning för sin astma via barnförsäkringen, berättar Hans.
Men hur ser samhällets skydd ut då?
– Det är tyvärr inte så många som känner till det, men man kan, oavsett privat försäkring, söka vårdbidrag hos Försäkringskassan. Och då för samtliga barn i familjen, med astma och allergier, på en och samma gång. Eftersom Försäkringskassan är dålig på att informera om denna möjlighet tror många att vårdbidraget endast gäller för klassiska, fysiska handikapp. Med vårdbidrag från Försäkringskassan kan man dessutom få extra ersättning per månad från försäkringsbolaget i vissa försäkringar.

Delar erfarenheten

Hans berättar om när han och Anja nyligen besökte Astma- och Allergiförbundets Södergården där familjer med astma och allergi träffas för att ta del av utbildning och utbyta erfarenheter.
– Många hade samma upplevelser som vi i mötet med försäkringsbolag. En av familjerna, med ett barn som kräktes mycket, berättade att det i barnets journal stod ”Mjölkallergi?”. När de senare ville teckna en barnförsäkring var allergi undantaget i försäkringen.
Hans och Anja efterlyser tydligare information både från försäkringsbolagen och från Försäkringskassan om de villkor och rättigheter som gäller.
Max Heaf, Trygg Hansas kundservice håller med.
– Via nätet och kundservice rekommenderar vi alla att teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt. Då blir innehållet bredare och bättre. När hälsodeklarationen med frågor dyker upp kan det bli en klausul i försäkringen om vi bedömer risker för oss som försäkringsbolag. Det gäller för alla försäkringsbolag.
Tittar man på Trygg Hansas webbsida saknas dock, föga överraskande, information om vikten av att snabbt skaffa en fullgod barnförsäkring innan eventuella symtom hamnar i barnets journal. Men där anges dock att ”Försäkringen gäller inte för sjukdomar där symtomen visat sig innan försäkringen tecknades.”

Text Yvonne Rittvall Foto Johan Gunséus

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php