Unik satsning bidrar till efterfrågad forskning

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond delar ut tio miljoner kronor till forskare för att täppa till luckor i allergiforskningen. Fonden har beslutat att pengarna ska gå till forskning om matallergier hos barn.

Projektet Kunskapsluckor är ett nytt och spännande sätt att arbeta, där målet är att se till att den forskning fonden finansierar gör så stor nytta som möjligt.
Cirka 1000 föräldrar till matallergiska barn har i en enkätundersökning svarat på vad de upplever att det saknas mest kunskap om. En referensgrupp med föräldrar och vårdpersonal har sedan bland dessa svar lyft fram tio områden där det behövs mer forskning:

 1. Hur kan kunskapsöverföringen om allergisjukdom förbättras till skolan/förskola, restaurangbranschen/livsmedelsbranschen samt till sjukvården?
 2. Hur påverkas familjen psykiskt, socialt och ekonomiskt av att ha barn med matallergi?
 3. Hur påverkas kroppen psykiskt och fysisk av allergier?
 4. Hur kan matallergi behandlas?
 5. Vad är det som påverkar om allergi avtar med ålder eller inte hos barn?
 6. Hur påverkar närmiljön utvecklandet av matallergi hos barn?
 7. Hur påverkar tillgänglighet och möjlighet att få läkarkontakt vid behandlingen av barn med matallergi?
 8. Vilken effekt har en bättre livsmedelsmärkning för matallergier?
 9. Finns det en koppling mellan ständiga reaktioner och minskat immunförsvar?
 10. Har mammans diet under graviditet någon påverkan på barnets eventuella matallergi?

Utvalda forskningsprojekt

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond har sedan riktat forskningsanslagen utifrån dessa frågor. Forskarna som nu har fått anslag för att täppa till kunskapsluckor är:

 • Catarina Almqvist Malmros, 3,15 miljoner kronor till projektet Födoämnesallergier och stress hos föräldrar och barn – arv och miljö (kunskapslucka 2).
 • Inger, Kull, 600000 kronor till projektet Att leva med svår matallergi som ung vuxen (12–22 år) (kunskapslucka 3).
 • Caroline Nilsson, 3 miljoner kronor till projektet Nya metoder för analys och behandling vid pediatrisk Eosinofil (kunskapslucka 4).
 • Anna Sandin, 2,07 miljoner kronor till projektet Lokala miljöfaktorers påverkan på salivens bakterier, fettsyror och immunologi, för möjlighet till prediktion och prevention av matallergi (kunskapslucka 6).
 • Eva Sverremark Ekström, 950000 kronor till projektet Immunologiska mekanismer vid jordnötsallergi hos små barn (kunskapslucka 9).

Text Zandra Zernell Foto Colourbox