Undervisning gör både föräldrar och personal trygga

När den mjölkallergiske pojken av misstag fick i sig mat som innehöll mjölk blev föräldrarna oroliga för att det skulle hända igen. Men efter ett besök på förskolan av allergikonsulenten Åsa Persson vet alla vad de ska göra om det skulle hända där.

Pojken var sex månader när det upptäcktes att han fick eksem och nässelutslag av mjölk. Ett år senare, när pojken börjat i förskola, drabbades han också av en besvärlig astma.
När pojken var två år fick han av misstag i sig mjölk och det ledde till en allvarlig allergisk reaktion som kunde ha slutat mycket illa. Pojken blev akut mycket dålig och fick åka in till sjukhus där han snabbt fick behandling för sin svåra reaktion.
Efter denna dramatiska händelse var både föräldrar och förskolepersonal oroliga för att detta skulle hända när pojken var på förskolan. Föräldrarna tog kontakt med allergikonsulent Åsa Persson vid Centralsjukhuset i Kristianstad och bad om hjälp.

Fick information

Tillsammans med en dietist besökte Åsa Persson förskolan. Både föräldrar och personal fick information om vad som kunde göras för att minska risken att pojken skulle få i sig mjölkprodukter.
– Det handlar bland annat om att ha bra rutiner både när maten lagas och serveras, säger Åsa Persson, som informerade om pojkens mediciner.
Eftersom pojken reagerade så kraftig hade hans läkare bland annat skrivit ut en adrenalinspruta, en så kallad Anapen, som skulle ges om pojken drabbades av en ny allergichock.
– Jag visade både personal och föräldrar hur de skulle hantera sprutan och de fick också möjlighet att öva sig på att använda den.

Många liknande besök

Åsa Persson gör i sitt arbete som allergikonsulent många liknade besök, framför allt på förskolor eftersom de inte har tillgång till skolsjuksköterska. Varje besök brukar ta en timme och för att hålla en hög och jämn kvalitet på sin undervisning använder hon sig av ett standardiserat program som tagits fram i Dalarna.
– Det innebär att jag inte riskerar att glömma bort något viktigt, säger hon och menar att undervisningen fyller många viktiga funktioner.
– Dels känner föräldrarna att de blir tagna på allvar, och dels blir både de och personalen mer trygga vilket i sin tur gör att barnet känner sig tryggt och det är viktigt.

Text Set Mattsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php