Barn behöver frisk miljö

Nu är det dags för alla barn att hålla sig inomhus. När skolterminen sätter igång ska många av dem in i lokaler med dålig ventilation, eftersatt underhåll och där man städar för lite.
Det här numret av Allergia har tema skolmiljö. Vi vill visa hur det ser ut och försöka ge dig verktyg att påverka. Kanske kan du använda argumenten mot heltäckningsmattor när du diskuterar med skolans rektor? (sidan 20.)
Kanske kan du få ledning till hur du ska rösta i riksdagsvalet genom att läsa hur de olika partierna ställer sig till Astma- och Allergiförbundets förslag till Klassrumspeng på sidan 22?
Vi har också tagit fram en lista med bra val av material för väggar, golv och ljuddämpande inredningar som är mer allergivänliga än standard.
Sprid gärna den här kunskapen. Kämpa för att barnen ska få en bättre arbetsmiljö!

Text Annika Olsson