Barn lär sig tåla ägg och mjölk

Barn som är allergiska mot mjölkprotein och får allvarliga symtom kan prova sin tolerans på allergimottagningen. Sedan får de träna systematiskt på att tåla mer mjölk.

Mjölkproteinallergi växer oftast bort i två-treårsåldern och den ger sällan allvarliga symtom. Därför är det inte ofta som barn behöver komma till en läkarmottagning för att testa om de tål mjölk.
– Föräldrar prövar oftast själva att ge barnet mjölk, om det är ett barn som har fått eksem eller ont i magen av mjölk. Och de flesta barn får oavsiktligt i sig mjölkprotein på dagis, helt enkelt för att det sker misstag. Men om föräldrar inte vågar pröva hemma så kan de komma och göra testet här på kliniken, säger Nicholas Brodszki, läkare på Barnallergimottagningen i Lund.
Där får barn med allvarliga allergiska reaktioner pröva på mjölkprotein i små mängder. Testet på mottagningen görs enligt ett speciellt schema där mängden ökas gradvis. Mjölken ges med 20 till 30 minuters mellanrum och om barnet inte reagerar går man vidare med en högre dos. Det startar med två droppar och slutar med mellan 30 och 100 ml totalt, beroende på barnets storlek.
Undersökningen tar en förmiddag att genomföra om barnet visar sig tåla mjölk, lite längre om de får en allergisk reaktion.
Man testar först med kokt mjölk och sedan med obehandlad. Om barnet tål både tillagad och rå mjölk så är det bara att fortsätta använda det. Om barnet bara tål den tillagade mjölken är det viktigt att fortsätta ge barnet mat där tillagad mjölk ingår för att upprätthålla den toleransen.

Ökas gradvis

Om det visar sig att barnet bara tål en liten mängd kokt mjölk måste den toleransen underhållas genom att barnet får i sig just den mängden varje dag. Mängden ökas sedan gradvis, under kontrollerade former och med stöd från allergimottagningen, och förhoppningsvis kan barnet så småningom tåla mer och mer.
Nicholas Brodszki började råda föräldrar att försöka öka barnets tolerans mot mjölk för sex år sedan, efter att ha besökt en klinik i New York som arbetade på detta sätt.
– Det är en metod som inte är så vanlig i Sverige, men den är internationellt vedertagen, och det finns publicerade vetenskapliga studier som visar att den fungerar.
Det är ovanligt att barn får så allvarliga symtom som andningsproblem av mjölk.
– Här i Lund finns det högst tio patienter i hela upptagningsområdet.
Samma metod kan användas för barn som är allvarligt allergiska mot ägg. Man börjar med ägg i tillagad form, först 0,1 gram hårdkokt ägg, och sedan ökas dosen. Därefter får barnet pröva en liten mängd ägg som inte tillagats.
Äggallergi brukar också vara en lindrig allergi och den växer vanligen bort i fyra-femårsåldern. Det är sällsynt vara allergisk mot både ägg och mjölk samtidigt.

Ändras vid upphettning

Både mjölk och ägg är lättare att tåla i tillagad form, om man är allergisk. Det beror på att alla proteiner har en tredimensionell struktur och genom upphettning förändras mjölk- och äggproteinet. De antikroppar som ger en allergisk reaktion när de binder till det ursprungliga proteinet får svårare att binda till den ändrade strukturen i de upphettade proteinerna. Då blir det ingen akut allergisk reaktion. Men kroppen bildar fortfarande de antikroppar som ger reaktionen mot ämnet och därför kan det vara så att man fortfarande inte tål mjölk eller ägg i rå form.
Nicholas Brodszki har behandlat ett trettiotal barn med mjölkproteinallergi och cirka femton barn med äggallergi under de senaste åren.
Under våren ska han inleda ett projekt med toleransträning med mjölk, genom att ge patienten små och ökande mängder av mjölk som inte tillagats. Studien bygger på forskningsresultat från andra länder, bland annat Finland. De första resultaten kommer att finnas efter sommaren.

Text Annika Granstedt

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php