Svalan – hjälper konsumenterna välja

I över 40 år har Svalanmärkningen hjälpt konsumenter att välja allergivänliga produkter. Men hur går det till när en produkt får märkningen? Och vad krävs för att Astma- och Allergiförbundet ska rekommendera en vara? Allergia har tittat närmare på processen.

Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet väglett medlemmar och andra konsumenter genom att rekommendera produkter särskilt lämpliga för astmatiker och allergiker. I dag är cirka 400 produkter, från runt 50 olika företag, märkta med den välbekanta svalan och texten: ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet”. Huvudsyftet är att hjälpa medlemmarna men märkningen fungerar också som en blåslampa på industrin.
– Det här är vårt sätt att påverka vad tillverkarna har i sina produkter. Vi kan inte ändra kemikalielagstiftningen men vi kan påverka utvecklingen av produkter genom en sådan här märkning, säger Christine Hanberg som är ansvarig för produktrekommendationer på Astma- och Allergiförbundet.

Sju produktgrupper

Astma- och Allergiförbundet arbetar inte med uppsökande verksamhet för Svalan, det är alltid företaget i fråga som tar kontakten och ansöker om att få märkningen. Detta för att undvika uteslutning eller favorisering av ett visst märke. När första kontakten är tagen och en kortfattad information om produkten kommit in, skickar Christine Hanberg över ansökningsformulär och information om kostnader och vilka kriterier som behöver uppfyllas för att produkten ska bli Svalan-märkt.
Underlaget som förbundet efterfrågar varierar beroende på vilken typ av produkt det handlar om. I dagsläget finns sju olika produktgrupper:

  • Kemisk-tekniska produkter (schampo, hudkräm, tvättmedel etcetera)
  • Målarfärg
  • Tvättmaskiner
  • Dammsugare
  • Luftrenare
  • Sängar och bäddmadrasser
  • Kuddar och täcken

Varje produktgrupp har en uppsättning egna kriterier som måste uppfyllas, till exempel måste täcken och kuddar ha tät tygtäthet samt klara 60-gradig maskintvätt, luftrenare måste kunna avskilja mycket små partiklar och tvättmaskiner ha hög prestanda vad gäller rengöring och sköljning av tvätt.
– Gemensamt för alla produkter är att de är fria från parfymämnen, de innehåller heller inte allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall, säger Christine Hanberg.

Noggrann granskning

Sex gånger om året samlas granskningsrådet som är en grupp med spetskompetens inom medicin, kemi och teknik. Även en representant från förbundsstyrelsen och Christine Hanberg från kansliet ingår. Granskningsrådet behandlar vid dessa tillfällen alla ansökningar som kommit in sedan senaste sammanträdet. De går bland annat igenom forskningsresultat, testrapporter och säkerhetsdatablad för de olika beståndsdelarna samt tittar på en produkts sammansättning.
– Vi är nere på en mycket detaljerad nivå och tittar. I avtalen står också att de inte får ändra någonting, inte en procentsats. De får inte fördela ingredienserna annorlunda utan att ansöka om till oss. De får inte ens ändra volymstorleken utan att meddela oss. Granskningsrådet utför inga egna tester, det ligger på företagen själva. Testerna måste, i de fall de behövs, göras hos en oberoende part.
– Det är de tekniska produkterna som kan behöva testas, som dammsugare och luftrenare. Om det gäller ett schampo tittar vi istället på innehållet och kräver in en kvantitativ receptur på varje beståndsdel i schampot.

Försiktighetsprincipen gäller

Efter att granskningsrådet har sammanträtt händer något av följande: produkten får rekommendationen, produkten återremitteras eller produkten avslås. Avslag är dock inte särskilt vanligt, berättar Christine Hanberg.
– Det kan vara en produkt som vi anser är för medicinsk, eller att det handlar om en produktgrupp som vi inte arbetar med.
När en produkt återremitteras ges tillverkaren möjlighet att ändra i innehållet för att få märkningen. Det kan hända när kunden är ny och kanske har haft sin produkt allergimärkt i ett annat land, med andra kriterier för godkännande.
– Tillverkarna brukar inte ha några problem med att ändra när vi påpekar att det kanske finns en substans som vi inte tillåter.
Dessutom gäller ”försiktighetsprincipen” – vilket betyder att om det finns några tveksamheter kring vad en produkt innehåller eller har för egenskaper, ska ingen rekommendation ges.

Viktig verksamhet

Efter att förbundet beslutat att en produkt kan rekommenderas tecknas ett avtal där det framgår under vilka villkor logotypen Svalan kan användas i företagets marknadsföring. I samband med avtalsskrivning redovisar företaget sin årsomsättning och de förväntade försäljningssiffrorna för produkten under ett år, detta eftersom priset för Svalanmärkningen är kopplat till det. Astma- och Allergiförbundets tar en procent av nettoomsättningen.
– Väldigt stora företag har en maxsumma. Det är viktigt för oss att inte vara beroende av en avtalskund.
Totalt ger Svalanmärkningen förbundet nästan fem miljoner kronor årligen, pengar som går tillbaka in i organisationen.
– Det är en stor intäktskälla för oss, men huvudsyftet är inte att tjäna pengar, det är att hjälpa medlemmarna, säger Christine Hanberg.

Granskningsrådet

Granskningsrådet består av framträdande specialister inom medicin, kemi och teknik.
Sabina Rak – allergolog
Anders Boman – hudtoxikolog
Marléne Isaksson – dermatolog
Från Astma- och Allergiförbundet ingår även:
Emma Larsson – ordförande granskningsrådet
Christine Hanberg – samordnare
För luftrenare och dammsugare anlitas en extern konsult för granskning av testrapporter och produkter.
Beslut om produktrekommendation fattas formellt av förbundsstyrelsen.

Läs mer om de olika produktgrupperna och vad som krävs för att få märkning.

 

Text Louise Cederlöf Foto Jens Sølvberg

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php