Nu finns svalanmärkta dunkuddar

Dun har av många setts som ett material som man ska akta sig för om man har astma eller allergi. Men egentligen har kunskapen om hur man renar dunet från det allergena proteinet funnits länge, och tillverkare av dunprodukter har också använt sig av den kunskapen.

Rädslan för dunallergi har alltså i stort sett varit obefogad. Däremot har det funnits ett visst problem för kvalsterallergiker, men det har egentligen inte varit förknippat med just sängkläder av dun. I studier har man hittat mer kvalster i kuddar och täcken av syntet. Det har att göra med att tyget som omsluter dunet måste vara väldigt tätt vävt för att hindra dunet att krypa ut, och det har även i viss mån stoppat kvalstren.
– Tiden när människor med astma och allergi inte vågat tillbringa en natt på hotell av rädsla för att må dåligt av dun i kuddar och täcken är förhoppningsvis över, säger Jan-Olof Jonson, ordförande i Astma- och Allergiförbundets granskningsråd.

Första rekommendationerna

Granskningsrådet har nyligen rekommenderat de första kuddarna och täckena av dun. Det innebär att de är granskade och uppfyller rådets kriterier och att de därmed får bära förbundets logotyp svalan. Märket som blev först heter Mille Notti.
– Kriterierna för kuddar och täcken sätter upp ett lägsta krav för textilens täthet och säger också att de ska ha god tvättbarhet, berättar Jan-Olof Jonson. Specifikationen för god tvättbarhet är att produkten ska vara oförändrad efter tio tvättar i 60 grader.

De höga kraven innebär kanske att det endast är de bäddprodukter med hög kvalitet, och därmed ett högre pris, som kan komma att klara nålsögat för att bli svalanmärkta. Jan-Olof Jonson ser fram emot att få ansökningar från fler företag för att testa deras produkter.
– Det finns en stor efterfrågan på bra sovrumsprodukter, även när det gäller luftrenare och ventilation. Vi tillbringar ju en tredjedel av vårt dygn i sovrummet och miljön där är viktig för hur vi mår. När det gäller sängkläder så har vi dem nära både hud och luftvägar.
– För den som har en konstaterad svår kvalsterallergi kan kvalsterskydd ge ett fullständigt skydd, men det ger en lite sämre komfort och är ingenting för gemene man. Då kan svalanmärkta täcken och kuddar var ett alternativ.

Granskningsrådet

Förbundets rekommendation av produkter är en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som kan vara bra ur allergisynpunkt. De rekommenderade produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos någon, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.
Rådet består av specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan expertis. Den slutliga bedömningen och rekommendationen baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, recepturer, produktinformation, vetenskap och beprövad erfarenhet. I allt arbete gäller ””försiktighetsprincipen””.

Läs mer på www.astmaoallergiforbundet.se/RekProdukter.aspx.

Text Lena Granström

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php