Svalanmärkning ej för yrkesmålare

Vissa Svalanmärkta målarfärger innehåller allergiframkallande ämnen. Kemikalieinspektionen riktar nu kritik mot märkningen.

Allt fler yrkesmålare drabbas av allergier och Kemikalieinspektionen gjorde därför nyligen en kontroll av ett antal vattenbaserade inomhusfärger. Många av dem visade sig innehålla konserveringsmedel som kan vara allergiframkallande, trots att de är märkta med Astma- och Allergiförbundets märkning Svalan.
– Våra analyser visar att Svalanmärkningen inte innebär att en färg är fri från allergiframkallande ämnen. Därför är det viktigt att målarna använder skyddshandskar även om färgen är märkt med Svalan, säger inspektör Jörgen Rosberg.
Förklaringen är att märkningen riktar sig till konsumenterna – inte yrkesmålarna – och visar att risken för allergiska luftvägsbesvär är minimal två veckor efter målningen, berättar Astma- och Allergiförbundets marknadsansvarige Christine Sandberg.
– Vi har varit väldigt tydliga med att detta är en konsumentmärkning. I våra kriterier för märkningen framgår det tydligt. Vi har också lagt till en extra varningstext om att rekommendationen gäller först efter 14 dagar, så vi menar nog att vi istället förstärker varningen.
Inom de närmaste veckorna ska förbundet dock granska rapporten från Kemikalieinspektionen och sedan ta ställning till om det finns något som kan göras för att förbättra eller förtydliga märkningen.
Astma- och Allergiförbundet har sedan 70-talet arbetat med att utveckla sina produktrekommendationer. Svalanmärkta produkter ska enligt förbundets vara fria från allergen ”i sådan mängd att det inte finns några kända medicinska rapporterade fall”.
Christine Sandberg tror inte att Kemikalieinspektionens synpunkter kommer skada förtroendet för Svalanmärkningen.
– Nej, det tror jag inte. Märkningen har funnits under lång tid och vi har över 400 märkta produkter. Jag tror förtroendet är orubbat och att det även i framtiden kommer finnas en stor efterfrågan på våra märkningar, främst bland allergiker men även bland icke allergiker som vill ha sunda och hälsosamma produkter.

Text Jakob Hydén Foto Jens Sølvberg