Vill du bli allergiforskare?

Tamira Johansson vill leva livet fullt ut. Hon jobbar heltid, pluggar på halvtid och spelar fiol i två orkestrar. Hon känner sig inte sjuk. Trots att hennes celiaki har dragit med sig blödningar i lungorna.
Lane-Hamilton-syndrom heter sjukdomen som ger dessa svåra symtom. Än finns ingen bot, men Tamira hoppas på forskningen.
Ett område där forskningen har gjort framsteg är en ny sorts allergitest som visar hur allergisk du är. Om du till exempel är nöt allergiker kan du få reda på om det finns risk för starka reaktioner eller om du i tidigare allergitest visat dig nötallergisk för att du korsreagerar med pollen. Det kunde man inte veta förut.
Jag undrar ibland hur man som forskare kommer fram till vad som ska undersökas och hur. Hur tänker de? Är de smartare än oss andra eller bara mer metodiska? Är det kanske tålamodet som är viktigast för att få resultat?
Allergia kommer framöver att presentera en allergiforskare per tidning. Vi kommer också att låta dem svara på kluriga frågor om allt möjligt och du kan själv tävla mot dem!
Kanske är du själv ett ämne till att bli forskare? Du vet nog vad som behöver forskas fram.

Text Anna Olsson