Stor ökning av allergiframkallande kemiska produkter

Sedan 2008 har antalet kemiska konsumentprodukter som innehåller allergiframkallande ämnen ökat med mer än sex gånger: från 735 till 4539. Det visar en genomgång som Kemikalieinspektionen gjort av sitt produktregister.

Exempel på kemiska konsumentprodukter är målarfärg, lim och rengöringsmedel. Att antalet allergiframkallande ämnen i produkter som dessa har ökat så kraftigt de senaste tolv åren beror framför allt på att fler produkter märks på rätt sätt. Det beror i sin tur på två saker: att Kemikalieinspektionen gjort tillsynsinsatser med riktade inspektioner, samt övergången till EU:s förordning om klassificering och märkning av kemiska produkter 2008.

– Det har inneburit att företagen märkt sina produkter på rätt sätt, en stor del av ökningen har tillkommit genom det. Men sen finns en ökning som vi inte kan förklara på annat sätt än att det har blivit fler produkter på marknaden som innehåller allergena ämnen, säger Anna-Karin Mörk, riskbedömare på Kemikalieinspektionen.

Hantera försiktigt

Hur stor den delen av ökningen är har myndigheten inte siffror på i dagsläget, det ska man nu utreda mer i detalj. Det man däremot vet är att en betydande del handlar om målarfärger, där det skett en övergång till vattenbaserade färger.

– I vattenbaserade målarfärger behöver man ha konserveringsmedel och de är ofta kraftigt allergiframkallande.

Finns det särskilda ämnen eller produkter man som konsument ska undvika?
– Allergiframkallande ämnen finns inte utpekade i innehållsförteckningen på kemiska produkter, utan det är själva produkten som är märkt som allergiframkallande. Därför är det svårt att undvika särskilda ämnen. Det bästa tipset är att tänka på hur man använder och hanterar produkter som är märkta som allergiframkallande. Att man är uppmärksam på spill på huden och har kläder som täcker huden på sig när man målar, till exempel.

Vissa ämnen kan vara allergiframkallande även via inandning men enligt Anna-Karin Mörk handlar ökningen framför allt om hudallergena ämnen.

Vända utvecklingen

Kemikalieinspektionen anser att utvecklingen går åt fel håll, inte minst om Sverige ska uppnå de miljökvalitetsmål som satts upp inom ramen för ”Giftfri miljö”.

– En källa till allergi är exponering för allergiframkallande kemiska produkter. Om antalet produkter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar kan det leda till problem både för personer som redan är allergiska och till att fler personer utvecklar allergi. Men antalet i sig är kanske inte det största problemet, det viktigaste är att de produkter som innehåller allergiframkallande ämnen är märkta på rätt sätt, så att man som konsument har en möjlighet att undvika dem.

Både testmetoder och lagstiftning behöver utvecklas för att vända trenden och nå målen, menar Kemikalieinspektionen. Just nu arbetar till exempel ett antal medlemsländer i EU med att ta fram ett begränsningsförslag när det gäller hudallergiframkallande ämnen i kemiska produkter.

– Man har sett att det finns ett behov av att reglera på det här området. På kort sikt kommer det kanske inte leda till att antalet produkter som innehåller allergiframkallande ämnen minskar, men de kommer å andra sidan bli säkrare att använda. Det kan också göra att medvetenheten kring problemen ökar, att fler företag undviker att tillsätta ämnen eller utvecklar alternativ till ämnen som är allergiframkallande. På sikt skulle det då kunna få en effekt på antalet också, säger Anna-Karin Mörk.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php