Använd skyddskläder när du målar

Fördelarna med vattenbaserad målarfärg jämfört med lösningsmedelsbaserad, är många. Men det finns hälsorisker även med vattenbaserad färg. Därför har nu Arbetsmiljöverket tillsammans måleribranschen tagit fram ett informationsmaterial där man manar till försiktighet.

För att färger lösta i vatten ska vara hållbara, tillsätts konserveringsmedel av olika slag. Flera av dem kan orsaka allergier. Och har man en gång blivit allergisk mot konserveringsmedel blir det svårt att ha kontakt med dem i framtiden. Konserveringsmedel finns också i schampo, flytande tvål och hudkrämer. Det skriver Arbetsmiljöverket i den broschyr som tagits fram tillsammans med bland annat Svenska målareförbundet och Måleriföretagen i Sverige.
– Många målare har allergibesvär och det är ofta reaktioner orsakade av konserveringsmedel, säger Jens Åhman på Arbetsmiljöverket. I takt med att EU har förbjudit flera av de här medlen, och de har försvunnit från marknaden, så har halterna ökat av de som finns kvar. Tidigare gjorde man en cocktail av låga halter med många olika konserveringsmedel, men nu har man istället höga halter av några få sorter. Och då ser vi ökade allergibesvär hos den här gruppen som är särskilt utsatt.

Undvik färg på huden

I informationsmaterialet, finns en rad tips och råd. Det handlar framför allt om två saker: att skydda och tvätta sig. Om man riskerar att få färgstänk på sig ska heltäckande kläder användas, liksom skyddsglasögon, handskar och visir. Får man ändå färg på huden ska den tvättas bort så fort som möjligt med vatten. Det räcker inte med att torka bort färgen då man istället riskerar att gnugga in kemikalierna i huden. Om färgen skulle komma in i ögonen är det viktigt att alltid ha ögonspolning till hands.
– Grundbudskapet är att du ska skydda dig, färgen ska inte vara på huden, säger Jens Åhman. Förhoppningsvis får vi ett arbetssätt som är kompatibelt med det faktum att det finns konserveringsmedel i färg. Det är därför vi har tagit fram broschyren och vi hoppas att den har god effekt.
För än så länge behövs funktionen med konserveringsmedel. Men det kan komma att ändras, berättar Jens Åhman.
– Det börjar hända saker på området nu. En tillverkare har precis tagit fram en vattenbaserad konserveringsmedelsfri målarfärg. Det är kul.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox