Stor handel med falska läkemedel

En ny undersökning uppskattar att marknaden för falska läkemedel i Sverige omsätter cirka 860 miljoner kronor om året. Förfalskade läkemedel kan i princip innehålla vad som helst och tillverkas inte efter reglerade eller kontrollerade former.

En undersökning, utförd av läkemedelsföretaget Pfizer, visar att en av sex av de tillfrågade 1 000 personerna i Sverige, vilket motsvarar en miljon människor av hela befolkningen, svarade att de köpte receptbelagda läkemedel från olagliga källor. Det som oroar är att resultaten tyder på att det finns många svenskar som köper receptbelagda läkemedel på Internet utan recept från läkare. Det uppskattas att mellan 50 och 90 procent av de läkemedel som köps från källor på nätet är falska.

Spara tid och pengar

Enligt undersökningen är de huvudsakliga skälen till att folk överväger att handla läkemedel på nätet att spara tid och pengar. Mer än en tredjedel av svenskarna i undersökningen (38 procent) gör det med hänvisning till att det är snabbt och bekvämt och 42 procent uppgav att de ville spara pengar.
Falska läkemedel kan innehålla skadliga ämnen, såväl råttgift, borsyra som blyfärg har förekommit. De tillverkas ofta av personer som saknar lämplig utbildning och de kan innehålla för mycket, för litet eller ingenting alls av det aktiva ämne som de ska innehålla. Dessa falska läkemedel kan därför leda till allvarliga skador vilka kan orsaka dödfall.

De enda med tillstånd

Apoteket AB är idag det enda Internetapotek som har tillstånd att sälja receptbelagda läkemedel i Sverige. Fler kommer sannolikt inom kort i och med apoteksomregleringen. Den som är osäker kan kontakta Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Om man är tveksam till äktheten hos något läkemedel man har bör man kontakta sin läkare eller sitt apotek.
Läkemedelsförsäkringen i Sverige gäller inte om man köpt läkemedel på illegala nätsidor.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php