Aktion mot falska läkemedel

Myndigheter i över 40 länder har deltagit i en samordnad aktion riktad mot näthandeln med falska och illegala läkemedel. I Sverige har Polisen, Tullverket och Läkemedelsverket samverkat, vilket bland annat resulterat i stora beslag och ett flertal gripanden.

Tullverket och Polisen har beslagtagit 50000 tabletter av varierade läkemedel under operationen. Drygt hälften togs i beslag efter tillslag mot sex nätapotek i landet, medan övriga beslag har gjorts i det ordinarie post- och paketflödet från utlandet. Tolv personer har gripits, misstänkta för inblandning i den illegala försäljningen.
Innehållet i de beslagtagna läkemedlen ska nu analyseras av Läkemedelsverket. En stor andel utgörs enligt förpackningarna av potensmedel och narkotiska läkemedel, men bland beslagen finns även en lång rad andra läkemedel, såsom antibiotika, hjärtmedicin och medel mot allergier.
– Vi vet sedan tidigare att en stor andel av de läkemedel som säljs illegalt via nätet antingen är okontrollerade förfalskningar, helt verkningslösa eller innehåller substanser som är otillåtna på grund av kända hälsorisker eller för att säkerhetsdata saknas. Ofta saknas de verksamma beståndsdelarna helt, eller så är doserna avsevärt mycket större eller mindre än i originalprodukten, vilket innebär att köparna sätter sin hälsa på spel, säger Gert Ragnarsson, direktör på Läkemedelsverket.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php