Allergiläkemedel innehåller mjölkprotein

Läkemedel som används vid akuta allvarliga allergitillstånd har visat sig innehålla rester av mjölkprotein. I Sverige berörs ett läkemedel som endast ges av vårdpersonal.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA genomför just en granskning av vissa injektionsläkemedel som används för att häva allvarliga och akuta allergiska tillstånd. Behandlingen kan innebära en risk om patienten är allergisk mot komjölksprotein. I Sverige berörs ett läkemedel.
Granskningen handlar inte om adrenalinsprutor, utan berör injektionsläkemedel med den verksamma substansen metylprednisolon som är en så kallad kortikosteroid. I Sverige ges detta läkemedel enbart av sjukvårdspersonal.
De aktuella läkemedlen innehåller inte bara metylprednisolon utan också laktos (mjölksocker) som hjälpämne. Laktos i sin tur kan innehålla spår av komjölksprotein – något som en liten del av befolkningen är allergisk mot.

Förvärrar situationen

I ett pressmeddelande skriver Läkemedelsverket att granskningen startats efter rapporter om att patienter som är allergiska mot komjölksprotein kan ha fått en allergisk reaktion när de behandlats med dessa injektionsläkemedel.
Detta är allvarligt eftersom reaktionen mot läkemedlet kan misstolkas som en försämring av den ursprungliga allergiska reaktionen – vilket kan leda till att ytterligare doser av injektionsläkemedlet ges. För att undvika felaktig behandling kommer EMA nu att utvärdera de data som finns tillgängliga om allergiska reaktioner mot själva läkemedlet, och överväga om några åtgärder ska vidtas.
Det läkemedel som berörs i Sverige är Solu-Medrol i styrkan 40 mg/ml. Övriga styrkor innehåller inte laktos och omfattas därför inte av granskningen. Sedan 2016 framgår det dock av den svenska produktresumén att produkten i styrkan 40 mg/ml inte ska användas om patienten är allergisk mot komjölksprotein.

Text Barbro Falk Foto Colourbox