Sova under luftduschen

Hosta, pipiga luftrör och andningsproblem är vanliga besvär hos barn med svår allergisk astma. Många måste ta flera mediciner och får störd sömn. Tack vare en ny duschliknande apparat, som långsamt och obemärkt sköljer bort allergener i luften runt patienten nattetid, kan symtomen mildras.

Tekniken testas just nu i en studie på Akademiska barnsjukhuset.
Resultaten hittills är lovande. Majoriteten av barnen med svår astma har fått bättre livskvalitet och minskad inflammationen i luftvägarna. Vi har också noterat att själva allergiutvecklingen stoppats upp hos barn som behandlats en längre tid, säger Christophe Pedroletti, verksamhetschef på Akademiska barnsjukhuset.
Via apparaten sprutas ren luft ut som har en halv grads lägre temperatur än omgivande luft. Härigenom förtätas luften och rummets luftströmmar kan inte tränga in i zonen runt barnet, det bildas en allergenfri zon.

Extra besvärliga

Närmare åtta procent av alla grundskolebarn lider av astma. Den vanligaste orsaken är att man blivit allergisk mot exempelvis pollen, pälsdjur och kvalster. Eftersom allergiframkallande ämnen förekommer i stort sätt överallt i samhället, inte minst i skolan, är det svårt att skydda sig mot dem. Partiklar fastnar lätt på barnets kläder och förs hem till sängmiljön. När sedan barnet andas in partiklarna uppstår en inflammation som gör att luftvägarna svullnar, drar ihop sig och skapar slem.
Andningsproblemen kan bli extra besvärliga under natten då luftströmmar skapas av kroppsvärmen. Täcket gör att det uppstår en skorstenseffekt så att partiklarna samlas runt patientens mun och kontinuerligt andas in vilket späder på den allergiska inflammationen och astmatiska symtom.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php