Luftdusch i Stockholm

Luftduschen Airsonett släpper ut ren luft över dig där du sover.

Nu kan patienter med svår, okontrollerad astma i Stockholms läns landsting få behandling med Airsonett, genom specialistläkare inom lung- och allergimedicin. Beslutet är baserat på den utvärdering av behandlingen som nyligen genomförts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Airsonett är en behandling som innebär att patienten sover i ren luft, ett slags luftdusch.

Foto Airsonett