Skola införde parfymförbud

Man ska inte behöva må dåligt i skolan på grund av parfymer. Det är grunden för den nya regeln på Sunnerbyskolan.

På Sunnerbyskolan i Sorunda har man infört parfymförbud. Förbudet innebär att man inte får spruta på sig starkt doftande produkter i skolans lokaler. Såväl elever som personal och besökande föräldrar ska också tänka på att undvika parfym när de ska till skolan.
– Flera bland både personal och elever hade tidigare tyckt att det var jobbigt med dofter i skolan, berättar biträdande rektor Maria Böök. Det som blev avgörande för att vi införde förbudet var en händelse med en flicka med astma. En dag fick hon avstå från tre lektioner för att andra elever sprutade med parfymer i hennes närhet. Det var en typ av mobbning.

Har medfört diskussioner

Skolan har informerat i veckobrev som går hem till föräldrarna, på hemsidan och i föräldrarådet. Till hösten ska man ta upp det på föräldramötena i samband med terminsstarten och i en folder.
Förbudet har medfört en hel del diskussioner bland eleverna på skolan.
– Det finns de som tycker att det är fel att de ska behöva ändra på sig på grund av något som drabbar en person. Därför har skolläkaren och skolsköterskan besökt alla klasser i årskurs 7 och pratat om att alla har rätt att gå i skolan utan att må dåligt.
– Från föräldrar har vi fått mycket positiv respons, de har sluppit mycket diskussioner hemma om parfymer, genom att det finns en regel att hålla sig till.
Om någon bryter mot förbudet pratar skolan med föräldrarna.
– Sedan vi införde förbudet har flickan med astma kunnat vara på lektionerna utan problem.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php