Serveringar i Malmö undersökta

En femtedel av de kontrollerade serveringsställena i Malmö kunde 2021 inte svara på vilka allergen maten innehöll. Det är förvisso en förbättring mot 2020, då drygt hälften inte kunde uppge matens innehåll. En vanlig felkälla är innehållsförteckningarna på kebab.

Enligt EU:s informationsförordning från 2011 är alla verksamheter som serverar mat skyldiga att kunna uppge om något av de 14 allergen som omfattas av förordningen finns i det de serverar. Det gäller bland annat sådana allergen som mjölk, ägg, nötter, fisk och soja, men även livsmedel som är vanliga i till exempel kryddblandningar, som till exempel selleri och senap.

När Miljöförvaltningen i Malmö stad våren 2020 genomförde kontroller på 141 restauranger och kaféer för att kontrollera om de uppfyllde kraven på korrekt information om allergener var resultatet nedslående. Bara 47 procent av de besökta verksamheterna uppfyllde kraven i informationsförordningen. Den vanligaste avvikelsen var att personalen inte kände till att ett visst allergen ingick i de maträtter som granskades. De allergener som personalen missade flest gånger var vid dessa tillfällen sojaböna, senap och mjölk.

Tusen maträtter kollades

I en uppföljning 2021 kontrollerades 411 restauranger och caféer, och resultaten är oroande. Enligt Maria Svensson, enhetschef på Malmös Miljöförvaltning kontrollerades upp till tre maträtter per verksamhet, totalt nästan 1000 maträtter. En femtedel av de kontrollerade serveringsställena svarade fel på vilka allergen samtliga av de utvalda maträtterna de serverade innehöll. I den senaste kontrollen var de vanligaste allergen som missades gluten, soja och mjölk.

– Vi ser att de ibland missar sådana livsmedel som ger volym, som till exempel mjölk, soja, gluten och ägg, säger Maria Svensson, och poängterar att dessa allergen ofta förekommer i stor mängd i livsmedlet, vilket i sig också skapar en risk, då allergikerna genom detta kan få i sig mycket stora mängder av allergenet.

Som en följd av kontrollerna har Miljöförvaltningen i Malmö också gjort en uppföljande kontroll på plats, som den kontrollerade verksamheten får betala för.

– Det är inte frivilligt, utan vi förelägger dem. Man måste förstå att felservering är allvarligt och kan leda till dödsfall, och vi har sett att när det börjar kosta pengar åtgärdas bristerna snabbare.

Återkommande kontroller

Tidigare var företagen tvungna att skicka in en åtgärdsplan, men vid kontroller konstaterades det att planen ofta inte implementerats i verksamheten. Därför har Miljöförvaltningen i Malmö ändrat sina rutiner.

– När vi konstaterar en brist på ett kafé eller en restaurang kommer vi tillbaka om några veckor, och gör antingen stickprover eller kollar igenom allt de serverar, för det är inte säkert att de korrigerat allt, utan bara den rätt som granskades vid kontrollen. Dessa kontroller fortsätter ända tills rätt information lämnas om de maträtter som serveras.

Något som också konstaterades i och med rapporten 2020 var att miljöförvaltningen behövde titta mer på vad kebab innehåller, då det visade sig att innehållsförteckningen på kebabkött ofta är felaktig.

– Vi har utgått från att allergiska reaktioner oftast beror på felservering, men där har vi tänkt om när det gäller just kebab. Kebab består av en blandning av kött, kryddor och exempelvis mjölk- eller sojaprotein, vilket inte alltid är känt av den som serverar kebab. Märkningen på förpackningarna varierar, vilket gjorde att vi skapade ett projekt där vi provar kebab för de allergener som inte står med i ingrediensförteckningen. Utöver det har vi ändrat vår rutin för utredning av allergiska reaktioner; numera provtar vi och analyserar efter allergen om någon fått en allergisk reaktion av kebab.

Viktigt att anmäla

Maria Svensson lyfter också vikten av att göra en anmälan till kommunen även om man inte fått en allergisk reaktion, utan också om man till exempel inte vågat äta något, då en verksamhet inte kunnat ge tillfredsställande information om vad maten innehöll, då detta ger kommunen möjlighet att utreda det aktuella företagets rutiner.

– Det har skett en förbättring, men lagstiftningen har funnits väldigt länge, ändå kan en femtedel av serveringarna i Malmö inte svara på vad maten de serverar innehåller. Även om siffrorna gått ner kan vi aldrig acceptera en enda restaurang som inte vet vad det är på tallriken. Det måste vara vårt mål att inte en enda person ska få allergiska reaktioner, och alla restauranger klarar att ange vilka allergen de serverar, säger Maria Svensson.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php