Runda barn har högre risk

Övervikt vid sju års ålder medför ökad risk för astma ett år senare, enligt svenska forskare. De barn som var överviktiga tidigare under barndomen, men hade normal vikt i sjuårsåldern, hade däremot inte högre risk för astma än andra som åttaåringar.

Det kommer bland andra Jessica Öhman Magnusson, doktorand vid Karolinska institutet, fram till i en ny studie.
I studien följdes 2 075 nyfödda barn fram till åtta års ålder. Deras föräldrar svarade vid ett antal tillfällen på frågor om barnens hälsa. Resultaten visar att barn som var överviktiga vid ett, fyra och/eller sju års ålder hade högre risk för astma än andra när de var åtta år.
Hos barn som var överviktiga vid ett eller fyra års ålder, men normalviktiga när de var sju år, sågs däremot inget sådant samband.
Forskarna såg också att barn som var överviktiga när de var sju år hade högre risk än övriga för förhöjd känslighet mot luftvägsallergener i åttaårsåldern.