Riktlinjer vid anafylaxi

En grupp specialister inom Svenska föreningen för allergologi har tagit fram riktlinjer för hur svåra överkänslighetsreaktioner, anafylaxi, bör behandlas. Sådana riktlinjer har tidigare saknats.

Anafylaxi brukar också kallas anafylaktisk chock eller allergichock, men eftersom det alltid är frågan om en chock ska det heta anafylaxi och ingenting annat slår specialisterna fast.
Vanliga orsaker är intag av nötter, jordnötter eller soja, bi- eller getingstick och reaktioner av läkemedel. Vid anafylaxi vidgas blodkärlen och blodtrycket faller. Mun och svalg svullnar upp och huden får nässelutslag. Man får svårt att andas och förlorar medvetandet. Dödsfall kan inträffa inom några minuter om man inte tillför adrenalin.

Utan undantag

Att ge adrenalin direkt är därför enligt riktlinjerna den första åtgärden som alltid, utan undantag, ska vidtas. Preparatet ska injiceras i lårmuskeln. Den är full av blodkärl vilket gör att adrenalinet snabbt kommer ut i blodomloppet. Vätsketillförseln måste också säkras. Därefter kan finnas skäl att sätta in kortison för att undvika efterreaktioner. Det kan också vara nödvändigt med syrgas.
Alla som är i riskzonen för att få livshotande överkänslighetsreaktioner ska alltid ha med sig en adrenalinpenna. Det är viktigt att man fått träna på att använda sin penna. Dödsfall har inträffat då personer haft en penna utan att använda den.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php