Pollenfälla på Gotland

Bättre polleninformation för gotlänningar.

Gotland har fått en pollenmätstation, placerad ovanpå rådhusets tak i Visby. Pollenfällan ska läsas av tre gånger i veckan under pollensäsong. Hittills har prognoserna för ön gjorts från mätstationer i Stockholm och i Västervik. På pollenkoll.se samlas all information med bland annat dagliga pollenprognoser, information om pollensäsonger, närmaste allergispecialist och fakta om olika behandlingsalternativ.