Pollendagbok på nätet

Pollendagboken är en gratis, webbaserad service för pollenallergiker, men också ett forskningsprojekt. Du som användare förblir anonym. Det enda du behöver ange för att registrera dig är en fungerande e-postadress.
Du kan också föra pollendagbok för andra, till exempel om du har barn, förutsatt att var och en har en separat e-postadress.
Du fyller i dina dagliga symtom på pollenallergi på webbsidan. Pollendagboken skapar ett diagram av symtomen, tillsammans med de verkliga pollenhalterna i luften.
Detta kan ge en fingervisning om den personliga känsligheten för pollen, både vad gäller pollen från olika arter och pollenhalt.
Du kan sedan ta med diagrammet till din läkare, som kan använda det, ibland tillsammans med andra tester, för att komma fram till en behandling som passar dig.
Samtidigt är den information du registrerar ett hjälpmedel för forskare att kunna förbättra pollenrapporterna och precisera gränsvärden för olika arters pollen.
Pollendagboken går att använda på flera språk och i hela Europa. Palynologiska laboratoriet vid Naturhistoriska riksmuseet svarar för servicen i Sverige.
Besök Pollendagboken https://www.pollendiary.com/Phd/sv/start?
Du som bor i södra Sverige kan föra allergidagbok på webbsidan www.kollapollen.nu. När du där dokumenterar hur du mår kopplas det samman med uppgifter om dagens pollennivåer i luften i Skåne och Blekinge. På så vis får du en personlig hälsodagbok till hjälp för att själv kunna justera din medicinering och anpassa dina aktiviteter under pollensäsongen.
Webbapplikationen visar resultat för 16 olika sorter: al, ambrosia, gråbo, björk, korsblommiga, mållor, hassel, bok, groblad och kämpar, gräs, popplar, ek, syror och skräppor, viden, alm, övriga korgblommiga växter. Dessutom kommer applikationen att utvecklas med tillgång till historik och möjlighet att gå tillbaka för att kunna se tidigare pollennivåer.