Partierna om tobak

Tankesmedjan Tobaksfakta frågade i vintras riksdagspartierna om deras inställning till de olika åtgärder som Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention förordar.
Tobaksfakta frågade också om partiernas inställning till ett slutdatum för rökningen, till exempel Rökfritt Sverige 2025, ett mål som Astma- och Allergiförbundet har ställt sig bakom.

Oppositionen skarpast

Av sammanställningen framgår att oppositionen har den mest folkhälsoinriktade tobakspolitiken. Socialdemokraterna förordar dock varken öppenhet om kontakterna med tobaksindustrin eller förbud mot lockande tillsatser i tobaken.
Vad gäller Alliansen förordar Centern såväl ett exponeringsförbud som neutrala tobaksförpackningar, det gör däremot varken KD, FP eller M. Den sämsta tobakspolitiken i Alliansen företräder Moderaterna tätt följt av Folkpartiet.
Sverigedemokraterna står för den mest bristfälliga tobakspolitiken i relation till WHO:s tobakskonvention.