Nu startar Sveriges största barnallergistudie

I Sveriges största barnstudie Northpop, som nyligen startades i Västerbotten, erbjuds 10000 gravida kvinnor att delta. Från fosterstadiet till barnet är sju år undersöks risk- och friskfaktorer för att förebygga astma och allergi och utveckla bättre behandlingar.

– Deltagandet i studien är hittills 100 procent, vilket är fantastiskt. Föräldrarna säger att de vill göra en insats för barns framtida hälsa, berättar Christina West överläkare, docent i pediatrik, medicinsk ansvarig för barn- och ungdomsallergologin i Västerbotten. Hon och professor Magnus Domellöf är tillsammans forskningsansvariga för Northpop.
Christina West anser att den personliga kontakten med föräldrarna är en bidragande faktor för det stora intresset att medverka.
– Vi har hittat ett nytt sätt att kommunicera. När det är dags för rutinultraljud, vid graviditetens 18:e vecka, får föräldrarna en informationsbroschyr i brevlådan och på Norrlands universitetssjukhus, NUS, träffar de Hanna Nyström, studiebarnmorska, som tar sig tid med föräldrarna, svarar på frågor och hör om de vill vara med. Detta är ovanligt i andra stora befolkningsstudier, konstaterar Christina West.
De familjer som medverkar i studien får även vissa fördelar.
– Regelbunden kontakt med studiebarnmorskan och med barndietist/gastonom som utformar goda och näringsrika recept under studiens gång. Dessutom erbjuds allergitester vid 18 månader och 7 års ålder.

Livsstilen påverkar

De senaste årtiondena har astma, allergier, övervikt och kognitiva problem ökat bland barn och ungdomar.
– Vi beräknar att vart tredje-fjärde barn idag drabbas av allergisk sjukdom och vart femte av övervikt och fetma. Detta får konsekvenser både för individen och samhället så behovet av att hitta de viktiga pusselbitarna, hur arv och miljö samspelar under graviditet och barndom, är stort, säger Christina West och tillägger:
– Vi vet att vår hälsa grundläggs tidigt i livet och att livsstilen påverkar. I Northpop tittar vi närmare på de blivande föräldrarnas hälsa och levnadsvanor under graviditeten, ärftliga faktorer, mammans kost under graviditeten, vilken omgivning hon lever i, om hon utsatts för miljögifter och stress och vilka läkemedel hon tagit. Dessutom följer vi barnet från födseln till sju års ålder och tittar på kost, läkemedel och miljöfaktorer.
– För att förstå hur tidiga riskfaktorer påverkar senare hälsa behöver vi följa barnen under lång tid, vilket vi gör i Northpop, förklarar Christina West.

De viktiga bakterierna

Tidigare studier visar att en rubbad bakteriesammansättning i barnets mun och tarmkanal har betydelse för immunsystemet vilket kan kopplas till ökad risk för allergiska sjukdomar, men även för ämnesomsättningen med koppling till övervikt och fetma.
– Kejsarsnitten ökar internationellt vilket bidrar till att en fattigare bakterieflora, eller fel typ av bakterier hos dessa barn som inte, under födseln, naturligt sväljer bakterierna från mammans slida och mag-tarmkanal. I Northpop får vi en unik möjlighet att bygga vidare på denna forskning och titta på ett stort material över lång tid. Bakteriesammansättningen under det tidiga livet är ett nytt hett spår, konstaterar Christina West.
För 100 år sedan var astma, allergi, övervikt och kognitiva problem ovanligt. Idag är de våra vanligaste barnsjukdomar.
– I bondesamhället utsattes stora familjer för smittämnen och bakterier på annat sätt än idag vilket behövs för att immunförsvaret ska utvecklas normalt. Man åt hemlagad mat, långkok, mjölksyrejästa produkter och hade regelbunden kontakt med natur och djur. Idag är familjerna oftast mindre, bor i städer, med en helt annan stress och miljö. I många delar av världen kommer man inte i kontakt med natur och djur, antibiotikakonsumtionen är överdriven och industriellt framtagen och processad mat är vanligt förekommande.

Pågår i tolv år

I september och oktober i år föds de första barnen som deltar i Northpop. Målet är 10 000 deltagare inom fem år och studien pågår under tolv år. Under denna tid kommer delresultat presenteras, exempelvis om tarmflorans betydelse och om bristen på D-vitamin och jod hos gravida kvinnor i Sverige. Nya data från Uppsala och Örebro visar att denna brist kan vara vanligare än man tidigare trott.
Från mitten av graviditeten och sju år framåt lämnar mammorna, som deltar i Northpop, blodprover och senare bröstmjölksprov. I samband med förlossningen tas prover från navelsträngen, barnets saliv och från det första bajset och under studiens gång lämnar barnet blod-, urin, och avföringsprover. Vid olika tillfällen, svarar föräldrarna på frågeformulär via webben som gäller familjens hälsa, sjukdomar, kost, levnadsvanor och om barnets utveckling och beteende. Vissa uppgifter hämtas från journaler.
– Deltagarnas prover förvaras frysta i en biobank vid NUS. All insamling är godkänd av den regionala etikprövningsnämnden och inga deltagare kommer att kunna identifieras i publicerade forskningsresultat, berättar studiebarnmorskan Hanna Nyström.

Hela Västerbotten

Hon står utanför Specialistmödravården där hon möter alla föräldrar som varit på rutinultraljudundersökningen.
– Det är fantastiskt att det är så många som är positivt inställda att bidra till att ge barn och ungdomar bättre hälsa i framtiden. Vi är ju många som har fullt upp med så mycket idag. Northpop är en jättestor apparat där både Umeå universitet och Västerbottens läns landsting medverkar och där cirka 100 personer från vården är inblandade.
Till hösten startas Northpop även vid förlossningsklinikerna i Skellefteå och Lycksele så då kan alla gravida kvinnor i Västerbotten bidra till det unika helhetsgrepp som tas i studien.
– Vårt mål är att vi ska kunna utforma nya råd till landets hälsocentraler
och skräddarsy behandlingar som förebygger barnens folksjukdomar, säger Christina West.

Varför vill ni vara med i Northpop?

Anna Gardfall, Marcus Öberg
– Vi fick bra information via broschyren som skickades hem till oss. Vi kunde läsa igenom den i lugn och ro, ordentligt, tillsammans. Eftersom vi tycker att studien är intressant, angelägen och bidrar till nya möjligheter för forskningen vill vi gärna hjälpa till. Därför tackade vi ja, säger Anna Gardfall.

Claudia Schien, Mattias Schien
– Jag har allergier mot pollen och äpple och har alltid undrat varför och varifrån det kommer. Eftersom jag tror att risken är stor att även mitt barn blir allergiskt ville vi vara med i studien. Men även om jag inte vore allergisk skulle vi varit med eftersom det är en viktig studie med fokus på barns sjukdomar som är bra att stödja. Via broschyren och studiebarnmorskan fick vi svar på de frågor vi hade, säger Claudia Schien.

Jenny Ask, Per Ask
– För oss är det självklart att ställa upp på forskningsstudier som leder till att man kan hjälpa andra människor. Jag forskar själv i biologi vid Umeå universitet. Forskning är viktigt eftersom vi hela tiden lär oss något nytt. Northpops broschyr gav ett seriöst intryck. Det är jätteviktigt att få veta mer om orsakerna till barns folksjukdomar, säger Jenny Ask.

Text Yvonne Rittvall Foto Johan Gunséus

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php