Fisk, frukt och grönt minskar allergirisken

En kost med mycket fisk och ”fruktiga grönsaker” kan minska risken för astma och allergier. Det visar en studie av nära 500 spanska barn, som följts från moderns graviditet tills barnen blivit drygt sex år gamla.

Med “fruktiga grönsaker” menas tomater, auberginer, gurka, gröna bönor och squash. Barn som ätit mer än 40 gram om dagen av sådana grönsaker löpte mindre risk än andra för att få astma. Övriga frukter och grönsaker som fanns i barnens kost hade ingen påverkan på sjukdomarna, enligt Leda Chatzi från Kretas universitet. Hennes studie har publicerats i Journal of Pediatric Allergy and Immunology.
Även en fiskrik kost visade sig minska risken för både astma och allergier. Barn som fick i sig mer än 60 gram fisk om dagen blev mer sällan allergiska. Att modern åt fisk under graviditeten bidrog också till att ge barnen ett skydd mot astma och allergier.

Bekräftar svensk forskning

När det gäller värdet av att äta fisk stämmer den spanska studien väl överens med en svensk studie, den Stockholmsbaserade allergistudien BAMSE. Enligt denna har små barn som äter fisk flera gånger i månaden lägre risk än andra barn att få allergier. Barn som åt fisk mer än en gång i veckan hade hela 40 procents lägre risk att drabbas av matallergi och eksem.
Leda Chatzi tog i sin spanska studie med en rad olika faktorer, som amning, rökning, moderns tidigare sjukdomar och föräldrarnas utbildning och socialgrupp. Sambandet mellan fisk, “fruktiga grönsaker” och allergi- och astmafrihet visade sig hållbart även sedan dessa faktorer räknats in. Forskarna tror att skyddseffekten hänger samman med antioxidanter och anti-inflammatoriska substanser i livsmedlen, som minskar den inflammation som ligger bakom astma och allergier.
Leda Chatzi har tidigare gjort en liknande studie på Kreta, där astma och allergier hos barn är ganska ovanliga. Syftet var att se om detta kunde ha samband med den medelhavskost som är vanlig på Kreta.

Minskad astmarisk hos vuxna

Medelhavsmat med mycket frukt och grönt, olivolja, nötter och fullkornsprodukter brukar rekommenderas mot hjärt-kärlsjukdomar. Det finns också studier som visat att sådan kost minskar risken för astma hos vuxna. Vad gäller barn har det däremot inte funnits några entydiga resultat.
Kretastudien omfattade nära 700 barn från 7 till 18 år. Fyra av fem barn åt frukt minst två gånger om dagen, och nära 70 procent åt också grönsaker två gånger om dagen. Det visade sig att de som åt mer “medelhavsaktigt” än de andra också hade lägre andel rinit, allergier och nattlig hosta.
Vad gäller enskilda livsmedel, så verkade druvor, apelsiner, äpplen, nötter och färska tomater minska förekomsten av besvärad andning hos barnen. Även andra studier har tidigare visat på positiva effekter av citrusfrukter, äpplen och tomater, medan druvornas skyddande effekt däremot var en nyhet. Att också nötter visade sig vara gynnsamma kan enligt forskarna bero på att nötter innehåller mycket vitamin E och magnesium. Kretastudien publicerades våren 2007 i tidskriften Thorax.

Text INGELA BJÖRCK