Nu får insekter säljas som mat – skaldjursallergiker varnas

Nu har EU-domstolen kommit fram till att det blir tillåtet att sälja hela insekter som livsmedel i alla EU-länder. Men några av insekterna kan orsaka allergi och korsallergi, framför allt hos personer med skaldjursallergi.

Tidigare har insekter som mat bara sålts i Danmark, Finland och Nederländerna, som gjort en mindre restriktiv tolkning av lagen än övriga EU-länder. Sveriges tolkning fram till nu har varit att insekter är ett nytt livsmedel som inte får säljas förrän EU-kommissionen först bedömt att livsmedlet inte utgör någon hälsorisk.
Men nu har EU-domstolen beslutat att insekter inte berördes av den tidigare lagstiftningen och tillåter försäljning i alla EU-länder under en övergångsperiod i väntan på ett godkännande av EU-kommissionen.
Precis som alla animaliska livsmedel kan insekter innehålla sjukdomsframkallande bakterier. Det kan även finnas tungmetaller och andra giftiga ämnen vilket nu ska utredas. Livsmedelsverket påpekar dock att det är företagen själva som har ansvar för att de livsmedel de säljer är säkra.

Risk för korsallergi

Några av insekterna, framför allt mjölmask och syrsor, kan leda till allergi och korsallergi, särskilt hos personer med skaldjursallergi. Livsmedelsverket uppmanar därför människors med skaldjursallergi att vara försiktiga och att läsa på förpackningen; det ska framgå av märkningen om ett livsmedel innehåller insekter.
– Vi ska komma ihåg att de här livsmedlen fortfarande inte bedömts som säkra av EU-kommissionen utan att de väntar på ett godkännande. Det är därför viktigt att företagen tar sitt ansvar för att se till att konsumenterna får säkra livsmedel som inte är hälsofarliga på något sätt, säger Astrid Walles Granberg, rådgivare på Livsmedelsverket.
Exakt hur sambandet mellan skaldjursallergi och insekter ser ut är inte klarlagt, men enligt Astrid Walles Granberg har insekter proteiner som liknar de proteiner som finns i olika slags skaldjur, vilket kan vara en förklaring till varför korsallergi uppstår.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php