Mycket står på spel

För några veckor sedan höll vår europeiska samarbetsorganisation, EFA, sitt årsmöte i Paris. Från mötet rapporteras det oroande nyheter om den politiska processen kring framtagandet av en ny europeisk livsmedelsförordning. Aldrig någonsin tidigare i EU:s historia har det lobbats så intensivt kring en fråga. Striden bakom kulisserna är till och med ännu intensivare än den var kring EU:s kemikaliedirektiv. När man hör sådant grips man lätt av en känsla av maktlöshet – vad kan en liten intresseorganisation som vår åstadkomma i förhållande till så starka krafter?
Striden som pågår handlar om något så centralt som vilken information som ska lämnas till konsumenten om den mat som distribueras på marknaden inom EU. Hur ska innehållsförteckningarna utformas och vad ska de innehålla? När detta skrivs finns det till exempel en risk för att allergener (enligt en särskild EU-lista) ska förtecknas separat på förpackningar.
Astma- och Allergiförbundet och EFA låter inte känslan av maktlöshet vinna. Vi är tillsammans en av de mest aktiva lobbyorganisationerna i förhållande till den nya livsmedelsförordningen. De senaste veckorna har vi uppvaktat svenska EU-parlamentariker och svenska myndigheter i förhållande till den pågående processen. Förbundet har också direkt samarbetat med den svenska regeringen för att främja gemensamma positioner som är positiva för människor med matallergier.
Astma- och Allergiförbundet spelar en roll också i de stora politiska sammanhangen. Som matallergiker känner jag mig stolt över den aktivitet vi kan åstadkomma med små medel.

Text Ingalill Bjöörn