Mycket ovanligt med potatisallergi

Potatis är ett av våra främsta baslivsmedel. Varje år äter en svensk i snitt 56 kilo potatis i olika former. Trots det är konstaterade fall av potatisallergi väldigt sällsynta.

Potatis tillhör familjen Solanaceae, som bland annat även inkluderar tomat, aubergine, paprika och chilipeppar. Men familjen innehåller även tobak och giftiga växter som bolmört, alruna och belladonna. Eftersom potatis sällan ses som en orsak till allergiska reaktioner, är det svårt att veta hur många det är som blir dåliga av knölarna.
– Egentligen vet vi inte hur vanlig potatisallergi är, eftersom vi sällan frågar efter det. Äkta potatisallergi får dock ses som extremt ovanligt, så ovanligt att man hoppar till när man stöter på det. Eftersom potatis är en basföda, är det många som inte förstår sambandet mellan potatiskonsumtion och allergiska reaktioner. Men det går att testa med såväl IgE-prover som pricktest och blodprov, säger docent Ulf Bengtsson, konsultläkare vid Vasakliniken i Göteborg och Säröledens familjeläkarmottagning i Billdal.

Ger milda symtom

En anledning till att så få fall av potatisallergi upptäcks är att reaktionerna sällan är kraftiga. Potatis kan ge upphov till vanliga, mildare allergisymtom som hosta, klåda, väsande andning, svullna läppar och rinnande ögon. Det finns även fall där kokning av potatis har orsakat astma. Många som är allergiska mot björkpollen korsreagerar mot potatis. Då handlar det främst om symtom i ögon och näsa, som uppstår när man skalar eller skrubbar rå potatis. Ulf berättar att potatis även kan orsaka eksem och nässelutslag på händerna.
– Dessa patienter ser dock sambandet själva ganska tidigt. Konstiga symtom kan vara svårare att upptäcka. En kvinna hade till exempel klåda i ändtarmen, som dock försvann när hon slutade äta kokt potatis.

Lektiner kan förstärka symtom

Klart är i alla fall att den som har en konstaterad potatisallergi i möjligaste mån ska undvika att äta något som innehåller potatis. De med korsallergi mellan björk och potatis kan dock i regel äta kokt potatis. Det är svårare att säga i vilken utsträckning en potatisallergiker även ska undvika andra växter ur potatisfamiljen. Immunologiska korsreaktioner kan förekomma, men det finns ändå för få studier som tar upp detta. Ulf avslutar dock med att kasta in en brasklapp.
– Det finns något som heter lektiner, som är en grupp proteiner med sockerbindande receptorer på ytan. De finns bland annat i sädesslag, baljväxter och potatis. Deras funktion är att skydda växten och det finns studier som antyder att de kan förstärka vanliga allergireaktioner. Men de kan även ge allergiliknande symtom hos personer som inte är allergiska. Så man kanske kan reagera på potatis utan att vara allergisk och utan att det ger utslag på några tester.

Text Niclas Samuelsson