Kosmetologer riskerar få astma

Den snabbast växande riskgruppen när det gäller yrkesallergier är nagelskulptriser, varnar Kjell Torén, professor i arbets- och miljömedicin vid Göteborgs universitet. De arbetar med cyanoakrylater som finns i det snabblim som man sätter fast lösnaglar med. Samma medel används också inom sjukvården för att till exempel limma ihop sårskador.
Forskarna har även sett att svetsare, städare och sjuksköterskor finns i de nya yrkesgrupper där man sett att det finns förhöjda risker för att utveckla yrkesastma.
Nästan vart femte fall av astma, som debuterar i vuxen ålder, orsakas av faktorer på arbetsplatsen. Sedan länge är det känt att till exempel mjöl och djur kan orsaka astma och allergi hos bagare och djurvårdare, men nu dyker det alltså upp nya risker.