Insektsbaserad mat – inget för skaldjursallergiker

I takt med att vi blir allt fler människor på jorden ökar intresset för insekter som livsmedel. Enligt förespråkarna är insekter effektiva proteinproducenter och lämnar ett mindre ekologiskt avtryck än boskapsuppfödning. Det finns dock vissa allergirisker, konstaterar tre svenska forskare.

Att äta insekter som mat är inte något konstigt globalt sett. I ungefär 120 länder är detta vanligt förekommande, och mer än 2 000 insektsarter uppskattas vara ätbara. Det är faktiskt fler människor som äter insekter, än de som inte gör det. Förutom protein innehåller insekter också fetter, vitaminer och mineraler.

Negativa attityder

I västerländska kulturer finns dock en stor tveksamhet till att äta insekter, och endast några få studier har nämnt positiva attityder till insektsbaserade livsmedel. I Sverige är det dessutom förbjudet att använda insekter som mat, åtminstone kommersiellt.
Men det dyker upp alltfler kokböcker på området, i vilka insekter ses som ett alternativ till kött- och fiskprotein. Och i Nederländerna föreslås till exempel satsningar på storskalig produktion.
Det är främst tre insekter – mjölmask, syrsa och gräshoppa – som är tänkta att bana väg för ett ökat insektsätande i västerländska kulturer, i första hand i form av insektsmjöl.

Små kemiska risker

Finns det då några hälsorisker att äta insekter som mat? För att svara på den frågan har två professorer vid Högskolan i Kristianstad gjort en kartläggning av det aktuella kunskapsläget, tillsammans med en forskare från det statliga forskningsinstitutet RISE.
Man har gått igenom ett 30-tal studier och bland annat tittat på hälsorisker förknippade med tungmetaller, bakterier och mikroorganismer, liksom på allergiska reaktioner. Kartläggningen har publicerats på nutritionsfakta.se, som är en forskningsinriktad webbplats kopplad till Örebro universitet.
Slutsatsen är att de kemiska riskerna är små, under förutsättning att producenten har kontroll på fodrets tungmetallinnehåll. Bakterier och andra mikroorganismer behöver kontrolleras noga, men inga tydliga risker finns här heller, menar forskarna.

Flera allergiska reaktioner

Däremot står det klart att konsumtion av insekter kan orsaka allergiska reaktioner som irritation i munhålan, klåda, svullnader, astma eller anafylaktisk chock – vilket i värsta fall kan leda till döden.
Kartläggningen visar att det troligtvis är proteinet tropomyosin som orsakar de allergiska reaktionerna. Detta protein är vanligt hos flera insekter, liksom hos räkor, kräftor och andra leddjur. Men även proteinerna argininkinas och alfa-amylas kan vara inblandade. Det handlar oftast om en så kallad korsreaktion som gör att en person med skaldjursallergi även kan reagera på insekter.
Dessutom har man kunnat se att kitin – som finns i cellväggarna i det yttre skelettet hos insekter – också kan orsaka allergiska reaktioner.

Skaldjursallergiker i riskzonen

Värmebehandling och tillagning kan göra proteiner mindre allergiframkallande, men om detta gäller även för insektsbaserad mat är fortfarande oklart. Forskarna efterlyser därför fler studier på området.
Deras övergripande slutsats är att personer med skaldjursallergier bör vara försiktiga med att äta insekter. ”Generellt motsvarar riskerna de som gäller för andra animaliska livsmedel, och samma typ av kontrollprogram bör finnas”, konstaterar forskarna, som också menar att intresset för insekter som viktig näringskälla kommer att öka – inte minst med tanke på klimat och miljö.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php