Inget samband mellan eksem och ADHD

Studier har tidigare visat att barn med eksem oftare utvecklar ADHD, men nu har en svensk studie presenterats som motsäger tidigare resultat.

Både atopiskt eksem och ADHD är vanliga sjukdomar hos barn. Flera studier har visat att barn med eksem oftare utvecklar ADHD.
En studie utförd vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset i Stockholm har undersökt om eksem i förskoleåldern (upp till 4 år) ökar risken för ADHD-medicinering i skolåldern (10–18 år). I ett andra steg undersöktes om ADHD- medicinering var associerad med eksem i andra åldrar.

Data från Bamse-studien

Totalt 3 606 barn från BAMSE-studien (Barn Allergi Miljö Stockholm Epidemiologi) ingick i studien. När barnen var 1, 2, 4, 8, 12 och 16 år svarade föräldrarna på enkäter om symtom av eksem det senaste året. Information om förskrivna och uthämtade läkemedel i skolåldern hämtades från Svenska läkemedelsregistret.
Nästan en tredjedel (32,7 procent) av barnen hade haft eksem i förskoleåldern, och 4,5 procent hade hämtat ut ADHD- läkemedel i skolåldern. I studien var inte eksem i förskoleåldern associerat med ADHD. Inte heller i andra åldrar fanns något samband.
Detta är den största publicerade som undersökt både eksem och ADHD-medicinering över en längre tidsperiod.

Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php