Fisk minskade eksemrisk

Barn som börjar äta fisk före nio månaders ålder löper mindre risk att drabbas av eksem än andra barn. En stor svensk studie visar att det, tvärtemot vad man tidigare trott, är bra för barn att tidigt bli introducerade till att börja äta fisk.

Bara för några år sedan avrådde barnavårdscentralerna föräldrar från att ge spädbarn fisk om det fanns allergi i familjen. Det rådet kan leva kvar på sina håll, trots att det saknar vetenskapligt stöd.
I studien har nästan 5 000 familjer med små barn besvarat enkäter, en när barnet var sex månader gammalt och en när det var ett år. Enkätsvaren analyserades tillsammans med uppgifter som inhämtades från födelseregistret.
Det visade sig att 20,9 procent av barnen som ingick i studien hade haft eksem vid ett års ålder. Medianåldern för start av eksem var fyra månader. I studien bekräftades tidigare resultat som visar att ärftlighet har stor påverkan för utveckling av eksem.
Dessutom fick alltså tidigare resultat från den stora Bamsestudien stöd –– fisk kan ha en positiv effekt när det gäller att hindra spädbarn att utveckla allergier. I den nya studien var risken för att utveckla eksem 21 procent lägre för barn som åt fisk före nio månaders ålder.

Inte bara feta fiskar

Det var inte enbart fet fisk som minskade risken för eksem. Studien visade att det var lika bra att äta mager fisk. Det väcker funderingar på om det verkligen är omega 3, som mest finns i fet fisk, som medför de positiva effekterna.
I studien framkom även att ägg inte ökar risken för utveckling av eksem. Tidigare avrådde barnhälsovården både från fisk och ägg under första levnadsåret om föräldrar eller syskon hade allergi.
Forskarna undersökte även eventuella risker eller fördelar med bröstmjölk och komjölk och kunde konstatera att vare sig längden av amning eller när komjölk introducerades inverkade på utveckling av eksem bland barnen i studien.
Studien har letts av Göran Wennergren, professor i pediatrik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg och Bernt Alm, barnhälsovårdsöverläkare i Halland.

Foto Colourbox