Forskare: jordnötsallergierna kan minska med 77 procent

Jordnötsallergierna i Storbritannien kan minskas drastiskt om alla barn får regelbundna smakprov av jordnötssmör från 4–6 månaders ålder. Det menar forskare bakom en ny, brittisk studie.

Allergi mot jordnötter har ökat stort i västvärlden under senaste decenniet. I Storbritannien beräknas ungefär 1 av 50 barn ha jordnötsallergi. Nu har forskare räknat på hur många barn som skulle kunna slippa bli allergiska, om alla barn i landet skulle börja äta jordnötssmör tidigt i livet.

Forskarna ville undersöka vilken ålder som är bäst för att börja ge små smakprov av jordnöt. De har analyserat data från tidigare studier, där sammanlagt 2 100 barn ingick. Resultatet visade att barn med jordnötsallergi i Storbritannien kan minska med 77 procent om introduktionen skulle ske så tidigt som vid 4–6 månaders ålder.

Störst effekt med alla barn

Den stora effekten kan dock bara uppnås om alla barn får jordnötssmör tidigt, oavsett om de har ökad risk för allergi eller inte. Barn med svårt atopiskt eksem har en högre risk att utveckla allergi. Men om enbart de barnen skulle ges jordnöt tidigt skulle allergierna bara minska med 4,6 procent, enligt forskarna.

Ju senare barnen introducerades för jordnöt desto sämre var den förebyggande effekten. Om introduktionen försenades till 12 månaders ålder minskade allergierna bara med 33 procent. Det beror på att det verkar finnas ett ”öppet fönster” tidigt i livet, när immunförsvaret ännu går att forma.

Tre gånger i veckan

Forskarnas slutsats är att vården i länder där jordnötsallergi är ett problem bör hjälpa föräldrar att ge regelbundna smakprov av jordnöt, i form av jordnötssmör eller puffar, från 4 och 6 månaders ålder. Med det menas 6 månader för barn utan särskild risk för allergi och 4 månader för barn med eksem, där det ännu viktigare att hinna introducera jordnötter innan allergi utvecklas.

I en artikel om studien i tidningen The Guardian säger en av forskarna att smakprov bör ges tre gånger i veckan parallellt med amning. Dock inte i form av hela eller hackade jordnötter.

Tidigare råd en orsak

Forskarna säger också till tidningen att den explosionsartade ökningen av jordnötsallergi i Storbritannien delvis beror på de kostråd som tidigare gavs i landet, där jordnötter och ägg skulle undvikas helt de första levnadsåren om barnet hade ärftlighet för allergi.

Andra faktorer som har påverkat är en ökning av eksem hos barn samt en ökad exponering för jordnötter i hemmiljön. Det mesta pekar nämligen på att risken för att utveckla allergi ökar om man kommer i kontakt med jordnötter och andra livsmedel genom huden, i stället för genom mag- och tarmkanalen.

Överensstämmer med svensk studie

En svensk-norsk studie från förra året, Preventadall-studien, visade att spädbarn som redan från tre månaders ålder fick smakprov av bland annat jordnötssmör hade 62 procents minskad risk för jordnötsallergi när de var tre år. Resultat från den studien överensstämmer väl med den nya, menar Björn Nordlund, forskare vid Karolinska institutet och en av artikelförfattarna.

– Man kan tro att den här typen av intervention har störst effekt på barn med hög risk att utveckla jordnötsallergi. Men det här pekar på att nyttan är större om man går ut brett och även inkluderar barn med låg risk, säger han.

Studien heter ”Defining the window of opportunity and target populations to prevent peanut allergy” och är publicerad i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology. Du hittar den här.

Text Zandra Zernell Foto Canva

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php