Amerikansk myndighet godkänner medicin mot jordnötsallergi

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, har godkänt läkemedlet Palforzia, som första läkemedel mot jordnötsallergi.

Medicinen, som är godkänd för barn mellan 4 och 17 år, är ett jordnötspulver, som blandas i mat i små mängder vilka därefter successivt trappas upp för att vänja kroppen vid jordnötter.
Syftet med medicinen är inte att bota allergin, utan att minska risken för allvarliga reaktioner om man får i sig jordnötter av misstag. När kroppen vänjs vid exponering för jordnötsallergenet minskar risken för en allvarlig reaktion, men man måste trots detta fortfarande undvika exponering för nötterna.

Kritik från forskare

Behandlingen startar när patienten är mellan 4 och 17 år, och fortsätter sedan, eftersom skyddseffekten försvinner när man slutar ta medicinen. 
I en studie med 500 deltagare kunde 67 procent av deltagarna äta motsvarande cirka 2 jordnötter utan att få kraftiga reaktioner, mot 4 procent i placebogruppen. Värt att notera är dock att forskare riktat kritik mot läkemedlet, då det också finns studier som visat ökad risk för allergiska reaktioner hos barn som behandlats med medicinen, då barnen i vardagen i högre grad drabbades av allergiska reaktioner än kontrollgruppen, trots att de tålde jordnötter bättre i laboratorietester. Om det beror på behandlingen eller på att medicinen ger en falsk säkerhet som leder till att man tar större risker vet inte forskarna i nuläget.

Ännu inte i Europa

Alla kan inte heller behandlas med Palforzia, då det kan ge biverkningar, bland annat i form av allergiska reaktioner, och i USA måste såväl patient som läkare delta i ett särskilt säkerhetsprogram. Varje ökning av dosen görs också under observation av läkare.
Försök med liknande läkemedel med mjölk, ägg och andra nötter pågår.
Palforzia är än så länge inte godkänt i Europa, men den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har flera ansökningar under behandling.

Text Susannah Elers Foto Colourbox