Felmärkta flingor får stå kvar i hyllan

De krispiga flingorna visade sig innehålla havrefibrer, fastän det inte stod på förpackningen. Och de felmärkta flingorna får stå kvar i hyllan – med den ansvariga myndighetens goda minne.
–– För mig är detta obegripligt, säger Oili Fredriksson.

Hennes treårige son är sädesslagsallergiker, vilket i hans fall innebär allergi mot havre, korn, vete och råg. De krispiga flingorna innehöll enligt innehållsförteckningen inget av detta, och skulle därför vara ätbara för honom. Men när pojken ätit av flingorna fick han kraftiga magsmärtor och diarréer.
– Han var närmast otröstlig och hade mycket ont under flera dagar, säger Oili Fredriksson.
Hon kollade upp flingorna på tillverkaren Finax hemsida – och där framgick att flingorna faktiskt innehöll havrefibrer, något som alltså inte stod på förpackningen. När hon ringde tillverkaren erkände de direkt att det stod fel på paketen. Receptet hade nämligen ändrats, men de gamla paketen i bruk, från den tid då produkten inte innehöll havrefibrer.

Anmälde till miljönämnden

Enligt Finax var det ett hundratal förpackningar som var felmärkta. Företaget ansåg att de kunde stå kvar på butikshyllorna tills de sålt slut.
Vi kom fram till att de inte utgjorde någon risk för våra glutenintoleranta konsumenter, säger Anne-Kristin Ottosson, marknadschef på Finax.
Oili Fredriksson var inte nöjd med svaret och anmälde företaget till miljönämnden i Helsingborg, som är Finax tillsynsmyndighet. Miljönämnden i Helsingborg kom dock fram till samma slutsats som företaget – och därmed kunde de felmärkta paketen stå kvar i butikerna.
Myndigheten tar fasta på att produkten vänder sig till glutenintoleranta – och att ytterst få glutenintoleranta samtidigt är havreallergiska.
– Vi måste göra en proportionalitetsbedömning, där den skada ett återkallande vållar företaget ska ställas mot den nytta det skulle innebära för konsumenterna. I det här fallet kan vi inte se någon större hälsorisk som kräver ett återkallande av förpackningarna, säger miljöjuristen Johanna Ersborg, som undertecknat myndighetens beslut.

Hur ser ni på begreppet hälsorisk?
– Det ska föreligga risk för någons hälsa. Det räcker alltså inte med risk för övergående obehag, säger Johanna Ersborg.
Agneta Jansson-Roth, barndietist med inriktning mot födoämnesallergi, ställer sig frågande inför resonemanget. Hon brukar rekommendera både glutenintoleranta och sädesslagsallergiska personer att leta produkter i den glutenfria hyllan – och att läsa innehållsförteckningen noggrant.
Jag förstår inte riktigt hur företaget kan komma undan med det här. Det stämmer att det är förhållandevis få personer som inte tål havre, men för de havreallergiker som ändå finns är det viktigt att kunna lita på livsmedelsmärkningen, säger hon.
Miljönämnden i Helsingborg anser att Finax har brutit mot livsmedelslagen, även om myndigheten inte kräver att flingpaketen kallas tillbaka. Myndigheten anmälde därför företaget till polisen, som nu utreder misstänkt brott mot livsmedelslagen.

 

Fakta/Vad är sädesslagsallergi

Sädesslagsallergi, eller spannmålsallergi, innebär allergi mot ett eller flera av sädesslagen vete, havre, råg eller korn. Det är ”relativt ovanligt”, drabbar vanligen mindre barn och har oftast vuxit bort i skolåldern.
Vanliga symtom är eksem, ont i magen, kräkningar, astma och allergisk snuva.
Veteallergi är vanligast. Det har rapporterats om allvarliga anafylaktiska reaktioner mot vete.
Sädesslagsallergi är en helt annan sjukdom än glutenintolerans vad gäller orsaker, mekanismer och symtom.

Källa: Agneta Jansson-Roth, legitimerad dietist

 

Fakta/Så säger lagen

Tillsyn av livsmedelsföretag är uppdelat mellan Livsmedelsverket och kommunala miljönämnder. Livsmedelsverket har till exempel slakterier, miljönämnderna har många mindre företag.
Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter ska en ingrediensförteckning omfatta alla ingredienser i en produkt, men det finns utrymme för undantag. Enligt livsmedelslagen är det förbjudet att släppa ut en livsmedelsprodukt på marknaden som inte uppfyller gällande märkningskrav.

Källa: Livsmedelsverket

Text Annika Lund

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php