Facket: Inte ovanligt med gliringar

Negativa kommentarer kring vab är inte ovanligt enligt facket. Men gliringar är en arbetsmiljöfråga som ska tas på största allvar.

En anställd har rätt att vara hemma med ett sjukt barn, enligt föräldraledighetslagen. Men det är ändå inte helt ovanligt att få gliringar från kollegor, inte minst om frånvaron innebär en ökad arbetsbelastning. Negativa kommentarer är en arbetsmiljöfråga och bör tas upp med chefen.

– Det ska tas på största allvar. Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön, säger Magnus Jonsson, förbundsombudsman Kommunal.

Chef med synpunkter

Om chefen har synpunkter på hur mycket en anställd vabbar bör man prata med arbetsplatsens skyddsombud och sitt fackförbund. Den som inte är fackligt ansluten kan kontakta Arbetsmiljöverket för att få tips och råd. Om det inte ger resultat kan man i stället vända sig till en högre instans.

– Då bör man prata med chefens chef. Att kommentera vård av barn är inte ett korrekt chefsbeteende. Ingen ska bli ifrågasatt på grund av vab.

Kombinera vab och karriär

Att ofta ta hand ett sjukt barn är inte en grund för uppsägning. Men hög frånvaro kan motivera att arbetsgivaren tar bort eller omfördelar arbetsuppgifter som ställer krav på att den anställda är på plats. En omplacering kan också vara berättigat om den grundas i att hela arbetsplatsen omorganiseras – inte på grund av en anställds vab-dagar.

Den som vabbar får varken missgynnas eller diskrimineras enligt föräldraledighetslagen och diskrimineringslagen. Arbetsgivaren ska skapa förutsättningar för alla, även för den som ofta vårdar ett sjukt barn.

– Man ska kunna kombinera vab och karriär. Den som upplever sig bli straffad eller diskriminerad bör ta kontakt med sitt fackförbund eller Diskrimineringsombudsmannen.

Inte kräva läkarintyg

Den som anmäler vab hos Försäkringskassan behöver uppge barnets sjukdom. Den informationen har däremot inte arbetsgivaren rätt att ta del av. Chefen kan inte be att få veta vilka problem ett barn har eller kräva läkarintyg.

– Det är också en fråga om GDPR och barnets integritet. Arbetsgivaren kan däremot begära att Försäkringskassan intygar att man verkligen har vabbat.

Berätta om sjukdomarna

Men det kan ändå underlätta att berätta för chefen om barnets sjukdomar kan innebära hög frånvaro. Det kan öka förståelsen och förebygga kommentarer. Det underlättar också arbetsgivarens och arbetslagets planering.

– Om de vet att barnet till exempel har pollenallergi och ofta blir sämre på våren kan man lättare planera för det i verksamheten. Att veta varför någon vabbar mycket leder troligen till mindre misstänksamhet.

Psykisk ohälsa

Negativa kommentarer om vab, som leder till psykisk ohälsa, kan tillbudsanmälas utifrån arbetsmiljölagen. Arbetsgivaren ska förebygga ohälsa och har ett arbetsgivaransvar om någon mår dåligt på jobbet.

– Den som mår psykiskt dåligt kan också göra en arbetsskadeanmälan.

Prioritera bort uppgifter

Om arbetsgivaren tar in en vikarie eller prioriterar bort uppgifter när någon är frånvarande minskar det troligen missnöjet i arbetslaget.

– När någon saknas ska chefen bestämma vilka arbetsuppgifter som arbetslaget ska hoppa över den dagen, det beslutet ska inte de anställda behöva ta. Arbetsgivaren ska omfördela arbetsuppgifter när någon är borta.

Hantera dåligt samvete

Ett dåligt samvete av att vara hemma mycket kan bottna i negativa kommentarer eller vetskapen om att chefen inte ringer in en vikarie. Den som får skuldkänslor behöver lära sig att hantera det.

– Man måste fokusera på varför man är hemma. Har man ett sjukt barn har man rätt att vara hemma.

Vård av barn

  • Ersättning för vård av barn betalas ut för max 120 dagar per år/barn.
  • Föräldrar till 2-åringar vabbar mest, i genomsnitt 12 dagar/år. Antalet vab-dagar minskar med stigande ålder.

Källa: Försäkringskassan

Text Angelica Berg Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php