En allergimärkning för Norden planeras

En ny nordisk allergimärkning är under utveckling. Än så länge är det ett samarbete mellan Sverige, Norge och Danmark. Tanken är att den på sikt ska ersätta nuvarande Svalanmärkning.
– För konsumenten blir det lättare att välja en bra produkt, säger Christine Hanberg på Astma- och Allergiförbundet.

 

Astma- och Allergiförbundet har, tillsammans med sina motsvarigheter i Danmark och Norge, under flera år arbetat med utvecklandet en ny gemensam märkning. Om allt går som planerat kommer den nya märkningen eventuellt att kunna erbjudas redan till årsskiftet.

Målet är att enas om gemensamma kriterier

Under en övergångsperiod om fem till tio år kommer ansökningsprocessen att vara likvärdig med idag. Varje land får en eller flera produktgrupper tilldelade sig och hanterar granskningen och produktrekommendationen på samma sätt som man hittills gjort.
– Alla tre länder gör i dag på olika sätt: vi har olika produktgrupper, olika kriterier och ibland gör vi olika bedömningar. Tanken är att vi inom fem till tio år ska ha enats på de punkter där vi har olika ståndpunkt, säger Christine Hanberg, marknads- och kommunikationschef på Astma- och Allergiförbundet och ansvarig för produktrekommendationer.

Lära av varandra

Ett tydligt exempel där länderna skiljer sig åt är synen på solskyddskräm. I Sverige skulle en sådan produkt aldrig kunna rekommenderas då alla solskyddskrämer med kemiska UV-skydd kan vara allergiframkallande i varierande grad. I Danmark däremot, kan krämerna få det förbundets allergimärkning.
– Här säger vi istället att det är bättre att inte gå ut när solen är som starkast eller att du skyddar dig med kläder. Så det är olika förhållningssätt.
Hur man bedömer målarfärg skiljer sig också något åt. I Sverige har man valt att främst fokusera på luftvägsbesvär, vilket är anledningen till att rekommendationen gäller först efter två veckor när färgen har torkat och inte längre släpper ifrån sig skadliga ämnen i en sådan mängd att den kan förväntas ge besvär.
– Målet är att enas om gemensamma kriterier för alla produktgrupper. Vi vill ju alla ha bra produkter för astmatiker och allergiker, det är det vi har gemensamt. Och vi gör alla saker som fungerar bättre eller sämre men vi har fullt förtroende för att vi har tre processer som fungerar bra. Nu kan vi dra nytta av varandras styrkor och erfarenheter om hur de här granskningsprocesserna ska gå till.

Starkare tillsammans

Fördelen med att ha en gemensam märkning, enligt Christine Hanberg, är att det blir lättare för konsumenten att välja en produkt som är lämplig för det behov man har.
– Det blir tydligare för konsumenten som slipper läsa in sig på tre olika märkningar, nu kommer de bara behöva hålla reda på en och vad den står för.
En annan stor fördel är att de tre förbunden tillsammans kan stå starkare mot industrin och därmed påverka tillverkningen av olika produkter.
– Vi blir en tyngre part helt enkelt.
Det kommer också att bli lättare för företagen då de bara behöver ansöka en gång istället för tre och bara gentemot en uppsättning kriterier.

Kvaliteten garanteras

Under övergångsperioden är planen att Danmark kommer att ta hand om varor som hudprodukter och blöjor medan Norge bland annat får målarfärg på sitt bord. I Sverige kommer tvättmedel och rengöringsmedel att granskas liksom även dammsugare och luftrenare.

Kommer företagen kunna välja om de vill ha den nya nordiska märkningen eller fortsätta med den svenska svalan?
– Det har vi inte bestämt än, det är sådant vi håller på att diskutera.

Slutligen, kommer man att kunna lita på att den nya märkningen håller samma kvalitet?
– Det kan man absolut göra. Svalan är en kär märkning som medlemmarna värnar om och det här innebär en förstärkning av allergimärkningen och en förbättrad service till våra medlemmar, säger Christine Hanberg.

 

Text Louise Cederlöf

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php