Dela med er av er kompetens

Barnallergiåret är i full gång och många av våra föreningar runt om i landet planerar för olika aktiviteter. De gör dem för att belysa problematiken som finns för barn med allergi, för att öka kunskapen samt för att ge barnen och familjerna gemensamma och roliga aktiviteter och upplevelser, eftersom det också finns saker de får lov att avstå från. För barnen är det viktigt att få möta andra som också har specialkost, medicinerar eller upplever att de blir särbehandlade och får avstå aktiviteter.
Aktiviteterna skapar också mötesplatser där familjer får möjlighet att både ge och få stöd från varandra. Den kompetens som familjerna har genom sina egna erfarenheter kan betyda oerhört mycket för en familj där ett barn nyligen fått en diagnos. Det kan handla om att byta recept, få tips på butiker med specialkost, bra förskolor och skolor, eller bra vårdinrättningar. Man byter också erfarenheter om olika produkter och hjälpmedel som exempelvis bra dammsugare, luftrenare eller inhalatorer.
Under Barnallergiåret startar många föreningar upp Föräldrastödsgrupper med fokus på att just ge stöd till varandra och utbyta erfarenheter. Har du ännu inte nåtts av ett erbjudande från din förening så kontakta gärna styrelsen och tala om att du är intresserad. Kanske några andra går och tänker på samma sätt och plötsligt har ni en föräldragrupp. Vissa grupper träffas på biblioteket, hos ABF, hemma hos varandra eller på café. Andra föredrar att ses i hos föreningen då den har en egen lokal. Alla sätt är bra! Det är stödet, gemenskapen och erfarenhetsutbytet som är det väsentliga och viktiga.

Text Maritha Sedvallson