Debatt om friskare klassrum i Almedalen

Bättre skolmiljö och upprustning av skollokaler debatterades vid Astma- och Allergiförbundets frågestund ”Bättre betyg med friskare klassrum?” med riksdagspolitiker i Almedalen den 4 juli.

Förbundets ordförande Maritha Sedvallson inledde med att nämna brister som finns i skolmiljön i dag och behov av upprustning av skollokaler eftersom den fysiska arbetsmiljön påverkar både elevernas prestationer och hälsa.
Moderator Mikael Klein från Funktionsrätt Sverige frågade inbjudna politiker från tre riksdagspartier vad de vill göra åt bristerna i skolmiljön och deras syn på statligt stöd för upprustning av skollokaler.
Solveig Zander (C) sade att viktigast för en bättre skolmiljö var att förbjuda farliga kemikalier och i högre grad involvera skolhälsovården, men även att uppmana Sveriges kommuner och undersöka behov av upprustning av skollokaler i kommunerna. Mer statliga medel kan eventuellt komma senare när behovet undersökts.
Christina Örnebjär (L) ansåg att lösningen är en statlig styrning av skolan och att ställa högre krav på skolhälsovården och menade att kommunerna har ansvar att underhålla skollokalerna utan statligt stöd.
Heléne Öberg (Mp) ansåg att förordningen för statsbidrag behöver ses över så de statliga medel som avsatts för upprustning av skollokaler (skolmiljarden) går åt, men menade också att arbete för en kemikaliefri skolmiljö är viktigt.
Alla tre politikerna fick spela Allergispelet som LAGA-projektet tagit fram. De fick dra kort med olika diagnoser som astma, celiaki, doftkänslighet, pälsdjursallergi, nötallergi samt pollenallergi och fick sedan försöka ta del av olika skolaktiviteter. Mycket pedagogiskt och tankeväckande.

6-punktsprogram för bättre skolmiljö

Den 5 juli arrangerade Svensk Ventilation ett seminarium i Almedalen på temat ”En miljard till skolrenoveringar – tar skolorna chansen och hur fungerar tillsynen av innemiljön?”.  VD Britta Permats berättade att Arbetsmiljöverket inspekterat 2200 skolor och ställt 1000 krav på den fysiska arbetsmiljön, varav 450 krav på ventilation, men trots stort underhållsbehov går inte skolmiljarden åt. Bara 40 procent av kommunernas skolor hade godkänd ventilationskontroll (OVK) trots att det är lagstadgat.
Läs om den intressanta debatten som följde på bloggen Friskare Liv.

Mer i Almedalen

Astma- och Allergiförbundet deltog också genom sin generalsekreterare Ulf Brändström i en diskussion om framtidens vård av personer med kroniska sjukdomar. Denna diskussion kommer att bidra till ett dokument som flera patientorganisationer hoppas kunna samlas kring för att bidra till en utveckling och förbättring av vården.

Matallergikort med nya funktioner

Förbundets kostnadsfria medlemsförmån Matallergikortet har uppdaterats med flera nya funktioner och massor av nya ord. De nya orden och förbättringarna bygger på förslag som kommit in från Matallergikortets användare.
59 nya ord har lagts till så att det nu går att översätta nästan 200 olika matallergier på mer än 30 olika världsspråk. Kortet kan du sedan enkelt skriva ut i plånboksformat och ta med dig på resan och ut på restaurangen eller kaféet. Kortet sparas automatiskt på ditt konto och ska du resa till ett nytt land kan du snabbt kopiera ditt kort och välja ett nytt språk.
En annan nyhet är att det nu också går att översätta lite längre förklarande texter för allergi och överkänslighet mot; mjölk, laktos, ägg, nötter, gluten, vete, soja, blötdjur, jordnötter, kött och baljväxter. De förklarande texterna beskriver till exempel skillnaden mellan laktosintolerans och mjölkallergi och ger exempel på livsmedel där ingrediensen kan förekomma.
Har du inte använt matallergikortet innan behöver du skapa ett konto på www.matallergikortet.se och välja ett eget lösenord.
Är du inte medlem blir du enkelt det samtidigt som du registrerar dig och skapar ett konto.

Webbtjänsten AllergiSmart lanseras under hösten

I höst lanserar förbundet en ny webbtjänst, AllergiSmart. Här kommer du ha möjlighet att dela erfarenheter med andra och få tillgång till information/inspiration i ett anpassat flöde utifrån dina intresseområden.
Många som lever med allergisjukdom sitter inne på mycket kunskap, erfarenhet, tips och idéer. Förbundets grundinställning är att alla har mycket att vinna på att vi delar med oss till varandra. Med den nya webbtjänsten kommer möjligheten att dela, få information och ny inspiration att förenklas.
Projektledare för AllergiSmart är Christin Berg och hela projektet med att ta fram AllergiSmart är finansierat av Postkodlotteriet. Vid frågor eller synpunkter kontakta christin.berg@astmaoallergiforbundet.se.

Nya medarbetare på förbundet

Astrid Svensson är sedan 1 juni anställd som ekonomiansvarig på Astma- och Allergiförbundets kansli. Hon är civilekonom och kommer närmast från en motsvarande tjänst på Kistamässan. I yrkesbakgrunden finns erfarenhet från redovisningsbyråer och företag inom olika branscher. Detta blir första arbetet inom föreningsvärlden.
– Jag tycker att Astma- och Allergiförbundet har ett starkt och ansett varumärke och jag är intresserad av hälsofrågor, motiverar Astrid Svensson varför hon sökt sig till förbundet.
– Jag ser fram emot att jobba i en verksamhet som gör skillnad för människor.

Astrid Svensson

Astrid Svensson

Åsa Jonsson är sedan 1 september anställd som projektledare för Astma- och Allergiförbundets samarbetsprojekt ”Friskare liv i naturen!” Hon är anställd av förbundet men kommer att sitta i Linköping hos Astma- och Allergiföreningen i Linköping/Östergötland.
Som projektledare kommer hon att driva projektet med att utveckla ett nytt koncept för daglägerverksamhet i friluftsmiljö tillsammans med en projektledare på Friluftsfrämjandet.
I projektet ingår, förutom daglägerverksamhet, också att ta fram ett utbildningsprogram och utbildningsmaterial för fritidsledare, lägerarrangörer, friluftspedagoger med flera. Projektet är treårigt och finansieras av Postkodlotteriet.
Åsa kommer närmast från Region Östergötland där hon arbetade som hälsopedagog. Hon har även arbetat i många år på den ideella föreningen Korpen Östergötland som hälsopedagog. Dessutom har hon erfarenhet av olika friskvårdsprojekt och har även kompetens inom idrotts-, frilufts- och måltidspedagogik.

Åsa Jonsson

Åsa Jonsson

Tre medlemmar vann fitnessarmband

Alla som gick med som nya medlemmar under maj månad hade chans att vinna ett fitnessarmband. Tre personer drogs bland över 300 nya medlemmar och de fick svara på tre frågor om Astma- och Allergiförbundet. De tre som till slut vann varsitt fitnessarmband blev:
Novalie Hammerin, Jönköping
Walter Uddén, Salbohed
Magnus Ivegren i Huddinge
Stort grattis till er!

Foto Marie-Louise Luther, Jens Sølvberg, Privat

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php