Då behöver du köpa pollenmedicinen själv 

 Många regioner har infört, eller håller på att införa, riktlinjer för när patienter ska få pollenallergimediciner på recept. Vad avgör om du i stället kan bli hänvisad till att köpa receptfritt? Allergia har tagit reda på vad som gäller i landets regioner. 

Antalet patienter som fått antihistaminer förskrivna för sin pollenallergi har ökat med i snitt 25 procent under åren 2016–2021. Samtidigt går det att få tag i många av de allergimediciner som behövs för att lindra trötthet, kliande ögon och rinnande näsa receptfritt på apoteket, det som kallas egenvård.

Huruvida du som patient får de här medicinerna förskrivna på recept från din läkare eller hänvisas till att köpa dem själv beror på under hur lång tid du har besvär – och var någonstans i landet du bor. Det framgår i den kartläggning av regionernas riktlinjer som Allergia gjort.

Många regioner har nyligen infört eller reviderat sina riktlinjer kring pollenallergi och andra besvär och börjat räkna dem som egenvård, vilket alltså innebär att patienter kan hänvisas till att köpa mediciner receptfritt.

Bor du till exempel i Värmland behöver du ha allergiska besvär i mer än tre månader i följd för att läkarna ska rekommenderas att skriva ut allergimedicin på recept, medan det räcker med fyra veckor om du bor i regionerna Kalmar eller Kronoberg.

Sneglar på andra

Region Sörmland har just tagit fram ett dokument med riktlinjer för egenvård där behandling av allergiska besvär ingår. I det arbetet har man sneglat på sina ”partnerregioner”, bland annat Västmanland, Örebro och Dalarna, där många redan har liknande riktlinjer. Det uppger Hanne Musch, informationsläkare och medlem i Sörmlands läkemedelskommitté, som beslutar om läkemedelsrekommendationer i regionen.

– Anledningen till att vi inför de här nya riktlinjerna är att vi vill göra mer som andra regioner vi samarbetar med. I vårt fall har vi kommit fram till att patienter med kortvariga besvär som beräknas gå över efter 1–2 månader kan hänvisas till receptfri medicinering, säger hon.

Om patienten inte blir tillräckligt hjälpt och kanske behöver en dosökning ska denne uppmanas att ta kontakt med sin vårdcentral, menar Hanne Musch. Då kan det vara läge att i stället börja förskriva mediciner på recept åt patienten.

Hört av sig

Anette Torvidsson Eriksson är ombudsman för Astma- och Allergiföreningen Region Mellannorrland och även administratör för Facebookgruppen Astma- och Allergiföräldrar. I den har hon lyft frågan om regionernas olika hantering av medicinförskrivning. Anledningen är att medlemmar hört av sig eftersom de fått rådet att bekosta mjukgörande kräm utan recept och, i ett annat fall, hänvisats till att köpa allergimedicin för pollenallergi receptfritt, trots besvär med astma och andra allergier som pälsdjursallergi året om.

Mjukgörande kräm är nämligen också ett läkemedel som i regionernas riktlinjer ofta hänvisas till egenvård/receptfritt, beroende på hur svårt eksemet är.

– Jag tycker att det blir fel när man lyfter ut en eller några mediciner ut högkostnadsskyddet på det sätt som görs här. Astma, allergier och även eksem är egentligen en och samma sjukdom. Det innebär att en person med pollenallergi ofta har problem även med till exempel astma eller kanske eksem, säger Anette Torvidsson Eriksson.

Ökad kostnad

För barn under 18 år är receptbelagda läkemedel dessutom kostnadsfria, så för familjer med flera allergiska barn kan hänvisningen till receptfritt innebära stor skillnad ekonomiskt.

– För den som redan hämtar ut till exempel astmamediciner eller mjukgörande krämer periodvis eller året runt blir det såklart en stor försämring. Det är dyrt nog som det är att leva med allergisjukdomar. I värsta fall kanske man inte hämtar ut mediciner i den utsträckning man behöver och i stället riskerar att försämras i sin sjukdom, vilket i sin tur kan leda till fler vårdbesök.
Hanne Musch i Sörmlands Läkemedelskommitté tror inte att riktlinjerna kring egenvård kommer att påverka patienter med mer omfattande besvär.

– Allergiker som har en svårare grundsjukdom med astma eller eksem året runt har oftast redan en kontakt med vården och ska då kunna få även allergimedicin utskrivet på recept. De här riktlinjerna är tänkta att gälla patienter som får besvär med rinnsnuva och tårade ögon under en kortare tid, till exempel bara under björkpollensäsongen, säger hon.

Tidsgräns för när patienter hänvisas till att köpa receptfri pollenmedicin

4 veckor: Region Östergötland, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Region Blekinge, Region Örebro län
1–2 månader: Region Sörmland, Region Västmanland, Region Gävleborg
1–3 månader: Region Halland, Region Norrbotten
2–3 månader: Region Gotland, Region Västerbotten
3 månader: Region Skåne, Region Värmland, Region Dalarna
Hela pollensäsongen: Region Jönköpings län
En kortare tidsperiod: Västra Götalandsregionen
Riktlinjer håller på att tas fram: Region Stockholm
Riktlinjer saknas: Region Uppsala, Region Västernorrland
Inte svarat: Region Jämtland Härjedalen

Svaren gäller både barn och vuxna. Svaren har samlats indirekt från regionernas läkemedelskommittéer eller riktlinjer publicerade på webben. Förutom tidskriteriet lägger några av regionerna till att även otillräcklig effekt av medicineringen ska vägas in.

Fakta/Högkostnadsskydd för läkemedel

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient under ett år aldrig behöver betala mer än ett maxbelopp för läkemedel du får på recept. Inledningsvis betalar du allt själv. Dina kostnader för receptbelagda läkemedel minskar sedan stegvis under en 12-månadersperiod. Om maxtaket på 2 600 kronor nås får du frikort för resten av perioden.
Källa: E-hälsomyndigheten.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php