Drömmer om att bota pollenallergi 

Allergisk mot pollen, kvalster och katt? Ta ett personligt skräddarsytt vaccin! Så ser framtiden ut för landets allergiker om Lars Olaf Cardell, pollenforskare och professor vid Karolinska institutet, får sia. 

Lars Olaf Cardell arbetade som öron-, näsa- och halsläkare på Malmö sjukhus när han läste en forskningsartikel om en ny, spännande metod för att hjälpa pollenallergiker.

Till kliniken kom många patienter med både allergisk astma och hösnuva. Han hade lärt sig att behandla dem med svårast allergi med allergivaccination, eller allergenspecifik immunterapi som det egentligen heter.

– För hundra år sedan var läkare själva ute och samlade ihop pollen, som de blandade ett vaccin av och injicerade upprepade gånger i huden på patienter. Det är i princip samma förfaringsätt vi använder i dag. Man kan säga att man tränar kroppens immunförsvar vid att tåla pollen bättre, säger han.

När Lars Olaf Cardell själv började använda metoden hade mängderna pollen i preparaten standardiserats och biverkningarna blivit färre. Men behandlingen tog tid – i genomsnitt tre till fem år med regelbundna sprutor.

Därför hajade han till när han läste artikeln där en österrikisk forskare beskrev hur man, i stället för att injicera pollen under huden, kunde spruta in det direkt i lymfkörteln. På så sätt minskades behandlingstiden till ett par månader, med bara en hundradel så stor dos.

– Jag tyckte att det lät fascinerande. En stor del av den immunologiska processen tycks ske i just lymfsystemet, ett system som fortfarande inte är helt känt för oss.

Själv sysslade han framför allt med forskning om astma och näspolyper. Men nyfikenheten på lymfsystemet blev starten på en ny inriktning. Sedan dess har han utfört flera studier med metoden som visat på god effekt, åtminstone under pollensäsongen närmast efter vaccinering. Forskning som har fått anslag från Astma- och Allergiförbundets forskningsfond.

En annan stor framgång för pollenallergiker är annars möjligheten att behandla allergin med vaccintabletter, menar Lars Olaf Cardell. En tablett under tungan varje dag under tre år kan lindra symtom från gräs, björk och kvalster.

Om han får sia om framtiden – var står vi då om tio år?

– Då tror jag att vaccintabletter kommer att vara den dominerande metoden. Jag tror även att det kommer vara möjligt att vaccinera mot kattallergi med hjälp av tabletter.

Dessutom tror han att det om 10–20 år kommer att vara möjligt att blanda vaccin mot olika slags allergier, kanske med hjälp av lymfkörtelvaccin.

– Att kunna skräddarsy en vaccinspruta mot just dina allergier skulle göra det möjligt att behandla flera allergier samtidigt, på ett snabbare sätt än i dag. Men det behövs mer forskning för att det ska bli en gängse metod och för att vaccinet ska kunna bota, inte bara lindra, pollenallergi.

 

 

 

Text Zandra Zernell Foto Jens Sølvberg

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php