Astmamottagningar inte bättre

Vårdcentraler med särskilda astmamottagningar hade inte friskare patienter än de som saknade sådana. Enligt en stor enkätstudie hade de patienterna varken bättre kontroll över sin sjukdom eller skattade sin livskvalitet högre än astmatiker vid vanliga vårdcentraler, skriver Upsala Nya tidning.
Däremot hade de patienter som besökte de speciella astmamottagningarna markant mer kunskap om sjukdomen än de som gick till vanliga mottagningar.

God astmakontroll

I studien ingick 1 500 vuxna patienter vid 42 vårdcentraler i Uppsalaområdet. God astmakontroll definierades som att patienterna inte hade behövt använda kortverkande luftrörsvidgande läkemedel mer än två gånger per vecka, inte akut behövt söka vård eller ta kortisontabletter på grund av astma och inte vaknat på grund av astmabesvär under den senaste veckan som de fyllde i enkäten.
Forskarna bakom studien anser att de något nedslående resultaten kan bero på att en stor andel patienter vid de specialinriktade mottagningarna hade liten kontakt med sina astmasjuksköterskor.
– När vi analyserade hur mycket tid astmasjuksköterskan hade visade det sig att andelen patienter med god kontroll över sjukdomen var betydligt högre vid mottagningar där sjuksköterskan tilldelats extra tid för patientkontakten, säger Karin Lisspers, läkare vid vårdcentralen i Gagnef och forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet, till Upsala Nya Tidning.

Studien är publicerad i tidskriften Primary Care Respiratory Journal. Förutom Karin Lisspers har bland annat Björn Ställberg, läkare vid Trosa Vårdcentral, och Kurt Svärdsudd, professor i allmänmedicin vid Uppsala universitet, medverkat i studien.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php