Stockholm får astmamottagningar

Vårdcentralerna i Stockholms läns landsting ska få möjlighet att inrätta särskilda mottagningar för patienter med astma/allergi och KOL. Förslaget togs fram i samarbete med Astma- och Allergiförbundets länsförening i Stockholm.
–– Astma och KOL är två av våra vanligaste lungsjukdomar och patienterna blir allt fler. Vi vill att de ska få vård utifrån sina behov och av personal som har stor kompetens inom just det här området. Dessutom bidrar specialiseringen till att vi kan vi öka kunskapen om de här sjukdomarna, säger Maria Fälth (KD), ordförande för landstingets beredning för de stora folksjukdomarna.
– De nya mottagningarna är ett led i vårt arbete för att förändra systemet för hur vårdcentralerna får pengar från landstinget. De ska ha ett samlat ansvar för vården av kroniskt sjuka och ””vårdtunga”” patienter när det gäller vård som inte kräver de stora akutsjukhusens resurser. Därför får de genom alliansens budget incitament för att inrätta astma- och KOL-mottagningar, säger Maria Fälth.