Allergimedicin i onödan

Mer än var tredje patient som ringde till vårdcentralen för att få ett telefonrecept på allergimedicin hade inte någon allergi. Och endast var femte patient med allergi hade så svåra besvär att det behövdes ett receptbelagt läkemedel.

Det framgår av en kartläggning vid Olskrokens vårdcentral i centrala Göteborg. Bakgrunden var att många patienter fick telefonrecept på allergiläkemedel utan någon föregående allergiutredning, särskilt under pollensäsongen.
– Men det kändes inte rätt. När det gäller andra sjukdomar kan man ju inte ringa och få receptbelagd medicin utskriven utan diagnos. Vi ville därför erbjuda patienterna en ordentlig undersökning med bland annat pricktest, säger Yvonne Hagberg som är utbildad specialistsjuksköterska inom astma och allergi.
Yvonne Hagberg berättar att många av patienterna blev förvånade över erbjudandet om en allergiutredning.
– Men de flesta tyckte att det var bra, framförallt de patienter som fått allergiläkemedel utskrivet tidigare utan att besvären minskat, säger hon.

Telefonrecept

Kartläggningen gjordes vid vårdcentralens mottagning för patienter med astma, KOL, allergi och tobaksberoende. I studien ingick 194 patienter som alla ringt till vårdcentralen med önskan om recept på allergiläkemedel. Det visade sig att ingen av patienterna hade genomgått någon allergiutredning – trots det hade var tredje fått ett telefonrecept på allergimedicin tidigare.
Majoriteten av patienterna i undersökningen uppgav besvär från ögats och näsans slemhinna. De övriga berättade om klåda, utslag, nysningar, trötthet eller magont.
Samtliga patienter undersöktes med bland annat pricktest och rapid snabbtest för att se om patienten var allergisk. Med hjälp av dessa test mäter man halten av så kallade Ig-E antikroppar i blodet eller deras effekt i huden.

Ändrade rutiner

Resultatet blev 121 (63 procent) positiva allergisvar. De 73 patienter som inte hade någon allergi slussades vidare till annan hjälp.
– Och av de allergiska patienterna var det endast 22 procent, alltså bara var femte, som i slutändan behövde ett receptbelagt allergiläkemedel, berättar Yvonne Hagberg.
Kartläggningen ledde också fram till att 25 patienter med oupptäckt astma identifierades och fick behandling.
– Vi kunde alltså konstatera att många patienter tidigare behandlats för en sjukdom som de inte hade, samtidigt som patienter med astma inte fått rätt behandling, säger Yvonne Hagberg.
Undersökningen har resulterat i ändrade rutiner på vårdcentralen. Samtliga patienter som inte tidigare fått en allergiutredning, erbjuds nu en sådan när de ringer till vårdcentralen för att få recept på allergimedicin.
– De nya rutinerna innebär inte bara att patienterna får rätt behandling, utan också en kostnadsbesparing i och med att det inte skrivs ut allergiläkemedel i onödan, säger Yvonne Hagberg.

Text Barbo Falk

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php