Allergimedicin i vanliga butiker

Från den 1 november i år ska det vara möjligt att sälja vissa receptfria läkemedel i vanliga butiker. Det föreslår regeringen i en proposition till Riksdagen.

I Sverige har det varit omöjligt att få tag på exempelvis allergimedicin eller huvudvärkstabletter på annat än kontorstid. Men snuva, värk och feber tar inte hänsyn till veckodagar och tid på dygnet. Vi vet att det här är en efterlängtad reform och jag är naturligtvis glad att i dag kunna lägga fram förslaget, säger socialminister Göran Hägglund.

Framförallt egenvårdsprodukter

Regeringens ambition är att de vanligaste och mest efterfrågade receptfria läkemedlen ska kunna säljas på andra ställen än apotek. I lagrådsremissen föreslås därför att de läkemedel som i dag säljs via apoteksombuden, den så kallade ombudslistan, blir vägledande för vilka läkemedel som får säljas i vanlig handel. Framförallt handlar det om egenvårdsprodukter som används vid behandling av lindriga åkommor mot bland annat värk, feber, led- och muskelskador, snuva/nästäppa, halsbesvär, tillfällig förstoppning, diarré, halsbränna, pollenallergi och åksjuka. Handeln med receptfria läkemedel kommer enligt förslaget att regleras i en ny lag. Läkemedelsverket har ansvaret för att utarbeta de riktlinjer som ska gälla för den handlare som vill sälja receptfria läkemedel.

– Även receptfria läkemedel är potentiellt farliga produkter. Handeln måste därför ske på ett ansvarsfullt sätt. Exempelvis kommer produkterna att beläggas med en åldersgräns på 18 år, säger Göran Hägglund. Läkemedelsverket blir också ansvarig myndighet för tillsyn samt ges möjlighet att förelägga om förbud mot fortsatt försäljning för en handlare som inte lever upp till kraven. Kommunerna åläggs enligt förslaget att svara för kontroll och handlaren ska bedriva egenkontroll. Den handlare som vill sälja produkterna behöver, mot bakgrund av detta, inte gå igenom ett administrativt och byråkratiskt tungrott tillståndsförfarande. I stället ska handlaren anmäla till Läkemedelsverket om han eller hon vill sälja produkterna. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 november i år.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php