Äggallergi växer bort hos nio av tio

Hos omkring tre av tio jordnötsallergiker och nio av tio äggallergiker har allergin växt bort vid sex års ålder, men för dem som tidigt utvecklat eksem eller flera allergier är sannolikheten lägre att bli av med allergin, visar en studie gjord av forskare i Australien.

I den aktuella studien ingick 5276 barn från Melbourne, Australien, under perioden 2007-2011. Barnen testades för matallergier vid en ettårskontroll, vilket sedan följdes upp med matprovokationer vid två, fyra och sex års ålder. Föräldrarna fick också fylla i ett frågeformulär. Resultaten visade att allergin försvann hos en relativt stor andel av äggallergikerna, och hos en mindre grupp av jordnötsallergikerna. Man kunde också se faktorer som verkade minska chansen för att allergin skulle försvinna med tiden.

Vid ett års ålder hade 156 av de deltagande barnen utvecklat jordnötsallergi. När dessa barn blivit sex år hade denna allergi växt bort hos 29 procent av barnen. I gruppen med de 471 barn som var allergiska mot råa ägg var det dock hela 89 procent som blivit av med sin allergi vid samma ålder.

Eksem försvårande faktor

Forskarna såg att jordnötsallergin inte växt bort i samma utsträckning hos de barn som redan tidigt antingen utvecklat svåra eksem, eller var sensibiliserade för minst en trädnöt, eller fick utslag som var större än 8 millimeter vid pricktest.

I gruppen med de äggallergiska barnen såg man att bland de barn som redan vid 1 års ålder hade uppvisat utslag som var 4 millimeter eller större vid pricktest, utöver äggallergin även var allergiska mot jordnötter eller sesamfrön, tidigt utvecklat svåra eksem, eller dessutom också var allergiska mot tillagat ägg var det färre som blivit av med allergin än i gruppen som helhet.

Under studiens gång utvecklade ytterligare 0,7 procent av de deltagande barnen som inte varit allergiska vid ettårskontrollen jordnötsallergi, medan 0,09 procent av barnen utvecklade allergi mot råa ägg.

 Forskarna bakom studien skriver i en artikel publicerad i The Journey of allergy and clinical immunolog att detta är den första studien i sitt slag, och att den visar att jordnötsallergi som debuterar efter ett års ålder är ett verkligt, ökande problem i samhället.

Svårt att förutse

Enligt forskarna kan dessa uppgifter komma att påverka behandlingsstrategierna för oral immunterapi eller förebyggande behandling av eksem hos barn. De nämner också att det är en utmaning att förutse vilka patienters allergier som kommer att växa bort och när detta i så fall kommer att inträffa. Pricktest vid ett års ålder föreföll förvisso visa större utslag hos de barn som sedan hade bestående allergier, men det konstateras samtidigt att detta är en opålitlig faktor för att förutsäga prognoser för allergiutveckling.

Epidemiologen Rachel L Peters, som leder den australiska gruppen vid Murdoch Children’s Research Institute säger i ett pressmeddelande att prioriterad forskning riktad mot de barn vars allergier har lägre chans att växa bort skulle ge störst utfall, då kunskap om detta skulle kunna underlätta såväl klinisk hantering som utveckling av behandlingar och rådgivning.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php