1,9 miljoner har lungsjukdom

Nära var femte svensk lever med lungsjukdom. Det visar Hjärt-Lungfondens nya lungrapport. Att undersöka lungornas funktion bör därför bli rutin på vårdcentralerna, forskning behövs för att hitta bättre behandling och en utvidgning av rökförbudet är nödvändig, slås fast i rapporten. De tre största lungsjukdomarna är astma (800 000 drabbade), sömnapné (570 000) och KOL (500 000).