13 procent av Emerade-pennorna har ett konstruktionsfel

Fler adrenalinpennor än man först trott av märket Emerade har ett konstruktionsfel som kan påverka deras funktion. Men pennan dras inte tillbaka, utan Läkemedelsverket råder patienter att kontakta sina läkare för att i mån av tillgång byta till annat fabrikat. Nya, felfria Emerade-pennor är beräknade till strax efter sommaren.

Det var i december förra året som det uppdagades att vissa adrenalinpennor av märket Emerade inte löstes ut som de skulle. Det handlar om injektionspennor med adrenalinlösning som skrivs ut till patienter som kan få svåra akuta allergiska reaktioner.
Orsaken visade sig vara ett konstruktionsfel som innebär att två komponenter i pennan kan haka i varandra och försvåra aktiveringen av den. Därför kan det krävas större kraft än normalt för att pennan ska kunna utlösas.
Enbart 1 procent av pennorna bedömdes då ha det här felet. Men sedan dess har ny information kommit som visar att det i själva verket handlar om 13 procent. Trots det har Läkemedelsverket gjort bedömningen att pennorna inte ska dras tillbaka. Anledningen är att det i så fall skulle kunna bli brist på adrenalinpennor.
– Emerade står för den stora majoriteten av försäljningen av adrenalinpennor i Sverige. I vår riskbedömning har vi därför vägt risken att bli helt utan pennor ifall dessa skulle kasseras mot risken att vissa av pennorna kan vara trögare att använda – och landat i att det är bättre att ha kvar pennorna, säger Karl-Mikael Kälkner, läkare på Läkemedelsverket.

Kontakta läkare

Myndighetens råd till patienter är ändå att kontakta läkare för att eventuellt få recept på adrenalinpennor av annat fabrikat. Pennor av märket Epipen har leveransproblem och är restnoterade på de flesta apotek, så det är i första hand pennor av märket Jext som just nu finns att tillgå.
Enligt Karl-Mikael Kälkner har information om de felaktiga Emerade-pennorna gått ut till alla läkare som behandlar patienter som kan behöva adrenalinpennor. Men om inte läkarna kontaktar sina patienter med information får patienterna själva ta kontakt och höra om en annan penna kan behöva skrivas ut.
– Om man har en aktivitet i sin sjukdom med täta och svåra anfall eller om man känner sig osäker behöver man ta kontakt med sin behandlande läkare, säger han.

Nya efter sommaren

Det verkar fortfarande finnas en hel del som inte känner till att pennan kan ha ett konstruktionsfel – vem har då ansvaret för att informationen går fram?
– Eftersom de flesta av pennorna ändå fungerar med ett högre tryck har vi gjort bedömningen att inte alla behöver byta penna omedelbart. Och eftersom produkten inte är återkallad är det upp till läkaren att bedöma om patienten behöver en annan injektionspenna eller inte.
Enligt tillverkaren beräknas de nya Emerade-pennorna finnas på svenska apotek någon gång i slutet eller möjligtvis efter sommaren igen.
– Vi har löst problemet och produktionen av de nya pennorna är igång. Det är svårt att ge ett exakt datum, men vi hoppas att de kommer att vara tillgängliga strax efter sommaren, säger Rafael Ferrandiz på Medeca Pharma AB.

Råd till dig som använder Emerade-penna

  • Kontakta läkare för att, i mån av tillgång, byta till annan adrenalinpenna.
  • Bär alltid med dig mer än en adrenalinpenna. Om den första pennan trots försök inte aktiveras, använd omedelbart din andra penna.
  • Kontakta läkare om du har frågor kring ditt läkemedel.
  • 
Förvara Emerade adrenalinpenna vid högst 25◦C.

Källa: Läkemedelsverket

Text Zandra Zernell